Tekstboks: MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB
Bestyrelsesmøde  Marts 2014        
Mandag d. 3. marts kl. 19.00                    

 

Afbud: Erik, CP

Brød:  Keld,

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.                

§         T-løb.         

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 fra Funktioner:             

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKIF bør også indbydes til træningsløb

Jens C opfordres til at skrive artikel om samarbejdet med Randers.

 

Holdtilmeldinger får i år ved tidlig tilmelding tilsendt brystnumre på forhånd ved Kvindeløbet.

 

Ved næste bestilling ændres design.

 

Iform-løbet i Århus d. 26. april bliver et af de tre betalte løb.

Lone C tager sig af det administrative.

Henrik og Bent står for træningen.

 

 

3.

Åbne løb 2014.

Status.

Blom står for børnebanerne. Klaus opfordres til at have indbydelse klar senest 29. maj.

De fleste funktioner er ved at være på plads.

 

4.

Eventvogn og logo.

Udsmykningen. (ikke kommet videre)

 Der blev opnået enighed om at logoet bliver a la Jonas forslag fra i sommers:

Mariager Fjord

Orienterings

klub

Efterfulgt af orange trekant uden ramme.

5.

Find vej Dagen 5. april 2014.

”lille setup”

Brochurer og plakater er ankommet. Der er bestilt 600 kort hos DOF.

Erik laver træningsløb og får besked om at lave særskilte baner til arrangementet.

6.

Efterårsstafetten 2014

25/10 muligvis jagt! (dobbelt booking 8/11 ?)

Intet nyt

7.

DM nat 2016.

Skov

Forslag til skov: Hou med base i Assens ved hallen/skolen. 500 meter fra mål til aflæsning.

8.

Faste poster.

Status.

Jens og Keld skal huske at flytte posten i Digtervænget.

9.

MFS repræsentantskab 26/2

 

NJ og Dalgaard deltog.

10.

MFS Hovedsponsor

 

Sponsorsituationen er ikke afklaret.

11.

Hal/klubhusfusion

 

Der er møde om fusionen tirsdag d. 4. marts. Der er ikke noget konkret på bordet.

12.

Klubtur til Sverige

 

Intet nyt. Jens undersøger inden næste møde.

13.

MTBO-sprint Hobro Østerskov.

Forespørgsel fra Johan McLassen

Johan må gerne lave løbet og leje kortfilen af os.

Vi har selv natløb 5 dage senere.

14.

Evt.

 

 

 

Gæster: Klaus Wolsing, Arne Petersen, Jørn Blom

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 1. april  2014,  kl. 19.00.

Punkter: Kvindeløb, træningsløb, Find Vej I...........