Bestyrelsesmøde 05. august 2014

Afbud: Leo, CP

Brød:  nj

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

OK

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.

§          

§          

§          

§          

§         T-løb.            

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§          

§          

§          

§         IT

§         Klubture.  

§         Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der er måske mulighed for nytegning af en mindre skov nord for fjorden.

 

Arne og Rigmor har styr på næste løb i Hou d. 20-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingen har en trækningsretttighed på 1.000 kr. til sommerfest

 

Der er investeret i opdatering af E-time ad hensyn til beregning af divisionsresultat.

3.

Klubsommerfest 9/8

 

Vi aflyser pga. få tilmeldte. Vi planlægger en sommerfest i juni 2015.

4.

Eventvogn og logo.

Udsmykningen. (ikke kommet videre)

Erik er næsten færdig. Kortet skiftes ud med udsnit fra Alstrup Krat

5

Klubstandere

Nye klubstandere

Erik er næsten færdig med udkastet.

Grå baggrund der udtones opad.

6

NJM nat

status

Ole og Bettina er næsten færdige med baneren. Erik sender indbydelse til Keld hurtigst muligt.

7

Faste poster.

Status.

Alle poster er på plads pånær en enkelt på Digtervænget

8

poststativer

Op til 120?

Vi lejer det vi mangler, da vi alligevel skal hente brikker.

9

klubstempel

Til manilamærker

Iversen køber stempel

10

Klubtur til sverige 26/9

 

Jens sender rykker ud for tilmeldinger.

11

Divi løb august

Status.

Manillamærker er ude.

Mandskab er næsten på plads. Der mangler lidt i kiosken.

Ikke-divisionsløb tildeles starttid.  

12

Hadsundløbet

 

Kører på skinner. Godkendt af politi og kommune. politihjemmeværnet kommer og hjælper til.

13

Evt.

 

Jørn Blom er stævneleder ved Påskeløbet 2017

 

Gæster: Klaus Wolsing

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 9. september 2014, kl. 19.00.