MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 4. februar kl. 19.30. 2013

 

 

 

 

         

  

Afbud: KØ

Brød: JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

OK

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.

 

 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

Udsendelse til banelæggerne.

 

 

 

 

 

 

Afhentning af Eventvogn/opstalning ?

Termokander ?

 

 

 

 

 

Løbetrøjer.

 

 

* Træningsløb og vejledning OK

 

* Gi’ dine ben til Afrika blev et vellykket arrangement

 

* Erik har fundet opstaldning til Eventvogn

* Henrik arrangerer kaskoforsikring via Keld

* Generator hjemkøbt

* 3 termokander købes

 

*Trim køber løbetrøjer

 

 

 

 

 

 

3.

Konstituering af bestyrelsen

Næstformand

Sekretær

T-løb

?

Jens D som næstformand

Leo som sekretær

Jens C for T-løb

4.

Klub-o-meter

Evaluering af undersøgelsen.

Opfølgende forslag:

”Fadder-ordning” ?

Samlet klub-årsplan ?

+ ?

 Fadder-ordning etableres

 

JB laver en samlet årsplan for klubbens (løbs)arrangementer

5.

NOU rep. møde

Referat

 

6.

DM-nat 2016

Ny dato 19. marts. Hvad siger vi?

Dato aksepteret

7.

MFS Rep.møde d. 27. februar

Hvem kan deltage ? SE BILAG.

Leo og Henrik deltager

8.

Evt.

 

Erik - Dubletter købes på post stativer 40 og 50

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 4. marts  2013,  kl. 19.30.            Brød - CP

Punkter: Find vej i…, Kvindeløbet,  Træningsløbene, …