MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 8. april kl. 19.30. 2013

 

 

 

 

 

         

  

Afbud:  Jens Christensen

Brød:  CP

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

Referatet er ikke offentliggjort

Ref kommer senere
Webmaster: Jens C havde sendt det: Keld Ø havde glemt at offentliggøre det

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

Nyt ?

 

 

Kvindeløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud til Løbetrøjer. Se Bilag vedhæftet.

 

 

Motion

Halvmarathon 24 april

Åben hus 23 har givet nye løbere 25 -27

Møde i stævneledelsen 23. april  - kvindeløb

Tilmeldte pt. 495

 

 

 

Erik udarbejder mat. liste

 

Keld har lavet oprydning

 

Service sparekassen og Østjysk Bank kontaktes

Tilskud trøjer 65 og 80 kr 

 

God tur, hytte bestilt på fyn påske 2014

 

 

3.

Find vej i…..

Orientering om de planlagte 4. events.

Planlægning af pæle i Mariager.

Mangler hjælpere til 13/4

Flyttes Punkt 8

4.

Eventvogn

Logoer m.m.

Udkast laves af Jørn kommer på mail

Kasko forsikring - Henrik tilmelder bedst mulig.

 

 

5.

Divi d. 5. maj i Ålum

Opråb.

Opråb næste søndag

 

6.

”Klubdrift”

Debatoplæg for aktivering af flere klubmedlemmer v. JB. Bilag udleveres.

Jørn arbejder videre på oplæg

8.

Evt.

 

Arbejdsaftener - Erik oplæg

 

Tavle til motionløb

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 6. maj  2013,  kl. 19.30.

Punkter: Find vej i…, Kvindeløbet,         + ?

Afbud Niels J. Iversen