minimf_logo_skygge         

  

Afbud:

Brød: Arne Pedersen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

OK

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kort over Thygeslund blev foreslået i 1:7.500 og Linddale taget fra. Det blev besluttet at beholde kortet som det er.

* Arne er i gang med at revidere Hou.

*Sponsoraftale med Kronjylland bliver fremover: 75 kr pr medlem og 10.000 MFS fællespulje.

* Kassereren gennemgik årets resultat, ingen bemærkninger og regnskabet godkendt. Skal fremlægges på GF.

3.

Evaluering af Nytårsløbet

 

* Et godt løb med god respons.

* Forslag om at næste nytårsløb løbes i Linddale og slutter i Thygeslund ved Roklubben.

4.

Generalforsamling

Generalforsamlingen, referater

* 31/1 19:30 - Blom laver dagsorden - KØ udsender. Bestyrelsen møder kl. 19:00, de tager 1-2 kander kaffe med.

* Skriftlig beretning fra udvalgene, skal være KØ i hænde senest d. 24/1.

* Funktionerne laver ingen beretning men  svarer på spørgsmål ved GF.

* Blom bestiller lokale.

* Bestyrelsen foreslår Arne som dirigent.

5.

Voksenkursus  i Nord

Skal vi afholde voksenskursus ?

Nej Tak

6.

Træningsløb/skovtilladelser

Besøg hos skovejerne

* 6 banelægger har meldt sig - der er 5 tilbage som forventes besat ved GF.

7.

”Overskudsdeling”

Hvordan bruger/fordeler klubbens dens overskud ?

* Aktivitetstilskud blev vedtaget endnu et år efter principperne fra 2011.

* Ny tilskud fordelt på en persons arrangement / aktivitet i klubben lægges frem til høring på GF.

8.

Vedtægtsændringer

Endnu ikke klar til godkendelse……

* Formandens forslag til vedtægstændringer blev drøftet og blev rettet til. Fremlægges til vedtagelse ved GF.

9.

NOU-møde d. 16. januar.

Aalborg OK`s klubhus.

Hvem deltager ?

* Keld og Blom deltager.

10.

Klubledermøde i Nordkredsen d. 19. januar.

Århus 1900`s klubhus.

Hvem deltager ?

 

* Blom og Arne

11.

Evt.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 6. februar  2012,  kl. 19.30.

Punkter: konstituering af den nye bestyrelse, træningsløb, kvindeløb………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jørn Blom