Bestyrelsesmøde 6. juni 2011

 

Afbud: Jonas Munthe

 

1. Referat godkendt

 

2. Intet

 

3. Kort - Cowi kurver bestilt over Hou Skov

    Træningsløb - Vi opretholder d. 10/9 i Hou Skov og 22/10 flyttes til 19/11
    Der skal findes banelægger til 19/11

 

    Klubtur - Forslag om klubtur til gammelmands WOC i Tyskland.
    Arrangør søges.

 

4. Kvindeløb - stor succes - evalueringsmøde afholdt - er klar til næste år.

 

5. Park Tour - en lille succes - økonomi ikke for god.

 

6. 25 års jubilæum: Forslag om musik og mad fra Kokken og Jomfruen (god mad)

    Arrangement udvalg sættes op.

    JB er næsten færdig med korttegning

 

7. Find vej: JB har fået kørt brochure på plads med forbundet og der bliver trykt 1500 kort over Hadsund skole og Hobro Østerskov.

 

8. Mariagerløbet: Planlægningen er på plads og der er hjælpere nok.

    Der forventes ca. 200 løbere.

 

9. DOF’s Vision 2005: Vi takker nej

 

10. Hold til Stafetten er sat.

     Mangler en Kort Svær til det sidste hold.

 

11. B-løb: Søger funktionsledere

     Tjek DOF afgiften - tilmeldingsgebyr reguleres tilsvarende

 

12. Klubbens organisation blev drøftet og forslag til nyt opsæt af bestyrelsen er under udarbejdelse.

 

                      Næste møde d. 8/8 kl. 19:30