Bestyrelsesmøde i Mariager Fjord OK – mandag d. 1/11 – 2010

 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

OK

2.

Siden sidst.

 

 

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.     

 

 

 

 

 

 

* Kort og skov: Klaus W kontakter ny ejer af Alstrup krat og går i gang med korttegning.

* Sparrekassen har sponsoreret 10.000 til materiel for tidtagningsudstyr.

* Søren Skovrider har opfostret en ide om vintertræning som o-sprint i Mariager og nærskovene.

 

4.

Nytårsløbet

Evaluering

Udmærket løb, godt arbejde af funktionslederne. Dog var der manglen de opbakning - kun 61 løbere.

Klaus og Ole har bekræftet at tage stævneledelsen fremover.

5.

Træningsløb 2011

Godkendelse

Listen blev gennemgået og godkendt.

Keld lægger det på nettet.

6.

Åbneløb m.m. i 2011

Udpegning af Funktionsledere m.m.

Liste over funktionsledere til åbne løb i 2011 er udarbejdet. Jørn sender forespørgsel til de foreslåede personer.

Skal være på plads til GF.

7.

GF tirsdag d. 18. januar.

Kglargøring, hvem gør hvad ?

 

 

 

 

 

 

Jørn B og Jens C er på valg, begge modtager genvalg.

Bestyrelsen prøver at finde en formand for et nyoprettet arrangementsudvalg.

Laila Præstgård har accepteret at være dirigent.

Keld bestiller lagkage. Jørn køber evt. øl, vand og chips.

Regnskab forelagt for bestyrelsen.

8.

NOU Rep. Møde  10. januar.

Hvem deltager ?

Keld og Jørn deltager

9.

DOF-kurser.

Vigtigt at interesserede kommer af sted.

Nye og gamle funktionsledere opfordres til at tage på A-stævne kursus.

10.

Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d.7. februar  2011,  kl. 19.30.