Bestyrelsesmøde mandag d. 7. februar 2011         

  

Afbud: Jens S.C.

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

 

2.

Siden sidst.

 

 

3.

Nyt fra Udvalg:                  

§  Kort- og skov.          

§  Træning.                 

§  Begynder- og ungdom.

§  Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

§  Materiel.

§  Klubtøj.

§  Løbstilmelder.

§  Webmaster.

§  PR.

§  Sponsor.

§  Mariagerløberne.

§  IT.

§  Klubture.     

 

JCD har haft kontakt med nyt skovområde ved Helberskov. JB kontakter Himmerlandsgården for at få deres område med.

 

Hesselholt. JB søger Naturstyrelsen om tilladelse til løb i 2013.

 

EN foreslår at containeren males rød/hvid som en post

 

 

4.

Konstituering af bestyrelsen

Næstformand og sekretær

Nøstformand: Jens Chr. Dalgaard

Sekretær:  Jens Christensen

5.

Træningsløb 2011

Politi-løbet i maj som træningsløb ?

Politiløbet føjes til listen over træningsløb

6.

Park-Tour d. 27. maj

 

Vagn spørger Rosendalshallen om de vil have deres kiosk åben. Og om vi kan låne toiletter og bad.

1. start kl. 18. 2. start kl. 19.30 (evt. fri start)

EN kontakter Sönnichsen med hensyn til indbydelsesskabelon.

7.

Nyt vedr. kvindeløbet

 

Indbydelsen ryger på nettet senest tirsdag d. 8. feb.

8.

Rep.-møde i MFS d. 23. februar.

Hvem deltager ?

JB og JCD deltager

 

9.

Evt.

 

KØ kontakter Peter Andersen ang. Geocashekursus.

KØ har udarbejdet liste over tællende løb til Supercup. Denne offentliggøres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d.7. marts  2011,  kl. 19.30. Afbud Keld Ø