Bestyrelsesmøde i Mariager Fjord OK – mandag d. 6/12 – 2010

 

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt

2.

Siden sidst.

 

 

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.     

 

 

 

 

 

 

Aftalt at overføre 20.000 til fonden:

”Jysk 3 dages”

4.

Efterårsstafetten

Evaluering

Konceptet forsætter - Godt stævne

5.

Træningsløb 2011

Tid og sted.

Planlagt 11 løb i 2011 - JSC laver et liste med datoer.

6.

Åbne løb i 2012

Ønsker skal indsendes inden d. 5-1-2011.

Vi har følgende løb i 2012

JFM

NJM nat - 2 afd.

Efterårsstafet

Juleløb eller Nytårsløb

7.

Beretninger til GF

Alle funktioner.

Alle udvalg skal skrive en beretning til general forsamling - Jørn informer udvalgene

8.

Nyt bestyrelsesmedlem som får ansvar for arrangementsudvalg ?

Var det en ide at udvide bestyrelsen ?

Der er arbejde nok.

God ide - person søges.

9.

Park Tour 2011 ?

Vi er blevet forespurgt om at afvikle 1 afdeling.

Vi accepter - Jørn informer - vi ønsker det d. 26/5

10.

Nytårsløbet 2011.

 

OK

11.

Stævneleder kursus.

 

Keld sender info

12.

EVT.

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d.10. januar 2011,  kl. 19.30.

(  T-løb, GF,  .................)