Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 7. januar kl. 19.30. 2013

 

 

 

Afbud: Niels Jørgen

Brød: Jens Søgaard Christensen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Ok

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

Kvindeløbet.

 

 

 

 

Helårsjakker.

 

 

 

Tilskud fra MFS/Kronjylland. 2500 kr.

Løbetrøjer.

 

 

 

Kvindeløb OK

 

Helårsjakker - ikke undersøgt

 

Løbetrøjer - Henrik Back følger op

 

Keld - undersøger gårute til Mariager løbet

 

 

 

3.

Find vej i…….

Godkendelse fra kommunen i Mariager.

Hvad gør vi nu, m.h.t. pælene ?

PR d. 13. april + 3 arrangementer mere.

SE BILAG.

Jørn fremlagde kort med poster, godkendt. Erik tager over med opsætning af pæle. Tidsplan ved næste møde.

4.

Funktionsledere til åbneløb 2013.

Besættelse af alle poster:

Nytårsløb: Linddale Thygeslund

SL: Klaus Wolsiing
SK:  Ole Præstgaard

BL: NJ Iversen

BK: Henrik Bach

OD: Jørn Blom

Nordjysk Nat: Alstrup Krat

SL: Erik Nielsen
SK: Henrik Bach

BL: Nicolai Nielsen

BK: ?

OD: Jørn Blom   

Efterårsstafet: Linddale ???

Måske Katbjerg Odde ???

SL: Erik Nielsen
SK: Keld Østergaard

BL/BK: Søren Skovrider/Ole Præstgaard

BL/BK: Søren Skovrider/Ole Præstgaard

OD: Jørn Blom

 

 

Keld efterlyser BK til Nordjysk Nat

 

JB undersøger om Katbjerg Odde kan bruges til Efterårsstafetten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Træningsløb 2013.

10 stk. til godkendelse:

2-3 Alstrup

16-3 Hou

13-4 Linddale

25-5 Mariager By 
5-6 Hørby

19-6 Als Odde

14-8 Hanehøj

21-8 Hou

5-10  Hobro

19-10 Rold

Status m.h.t. banelæggere og skovtilladelser.

Alt Ok

6.

Eventvogn og compressor

Status.

Forslag til dekorering efterlyses.

Erik undersøger en evt. opbevaringsplads til eventvogn. Henrik / Keld undersøger / betaler forsikring.

7.

Anvendelse af evt. overskud i 2013.

Skal point-ordningen fortsætte ?

Fordeling af overskuddet gennemgået og accepteret. Ordningen forsætter i 2013 - så længe klubben stadig skaber overskud.

8.

Generalforsamling.

Dato d. 28. januar kl. 19.00.

Opgaver ?

O-spørgeskema ?

Beretninger ?

Bestyrelsen møder 18:30

Keld bestiller lagkager

Blom bestiller Øl / Vand og kaffe.

Erik køber tallerkner og teskeer

Beretninger sendes til Blom senest fredag d. 25. januar.

Keld udsender link til online spørgeskema.

Keld indkalder

9.

NOU repræsentantmøde

d. 14. januar i Aalborg.

Forslag til ændringer ?

Hvem deltager fra klubben ?

Keld deltager

Keld sender forslag til klassefordeling til Natløb

10.

Nytårsløbet.

87 tilmeldte. Skal vi fortsætte næste år ?

Ja - Alstrup Krat

11.

Evt.

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 4. februar  2013,  kl. 19.30.

Punkter: Find vej i…, Nytårsløbet, Kvindeløbet, GF/konstituering af bestyrelsen, Træningsløbene, …