minimf_logo_skygge          Bestyrelsesmøde mandag d. 12. juni 2012

  

Afbud: Jonas Munthe

Brød: Niels Jørgen Iversen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

* Godkendt

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.   

 

 

 

Sprint Søstrup/St. Binderup OK ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Klub Sprint, Keld har udsendt information.

* Begynder og ungdoms deltagelse i træningsløb blev diskuteret.

* Begynder og ungdom - forslag om at flytter til mandag

* Gasgrill er indkøbt

* Erik bestiller 1 stk Regnly telt.

* Materiel - bestilling af knæbukser

 

3.

Kvindeløbet

Evaluering.

* Godt gået - mange positive tilkendegivelser.

* Dato i 2013 er d. 2/5.

4.

Mariagerløbet d. 14. juni.

Orientering.

* Per gennemgik Materiale og Hjælpeliste

5.

Foto-orientering

Ansa har et forslag vedr. foto- orientering i Mariager og Hadsund.

* Klubben vil ikke gå ind i arbejdet.

6.

JFM-lang d. 19. august.

Orientering.

* Arne gennemgik JFM - Lang arrangementet

7.

Divi. d. 12. august.

 

 

8.

Evt.

 

* Kaffebønner og kage - Henrik Back

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 13. august  2012,  kl. 19.30.

Punkter: træningsløb, evaluering Mariagerløbet og Divi, JFM-lang, Hadsundløbet ………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jørn Blom