MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 13.august kl. 19.30. 2012

 

 

 

 

 

 

         

  

Afbud:

Brød: Jørn Blom

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

OK  

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      

 

 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

Torsdag d. 23. august i Alstrup Krat.

Tirsdag d. 28. august i Mariager.

Opstart tirsdag d. 21. august.

 

 

NJM-nat onsdag d. 26. sept.  i Hou skov.

 

 

Nyt firkantet klubtelt indkøbt.

Ca. status ved Arne Pedersen.

 

 

Annoncen i Mariager Avis.

 

Marathonløb i Hobro d. 12. august ?

 

 

En af vore positive skovejere i Hanehøj har købt et område som hænger sammen med det øvrige - og det må vi også gerne bruge.

 

Der laves også træning i efteråret - fortsat tirsdag. Det drøftedes en evt. flytning til Hadsund i 2013.

Evaluering til vinter.

 

Erik og Henrik har næsten styr på det. Arne P reviderer Houkortet.

 

Knæbukser er bestilt

 

 

 

 

3.

Find vej i….. Mariager.

Status, hvem gør nu hvad ?

Vi køber 30 stk. pæle hos Thy Skovdistrikt. Skilte til pælene er bestilt. Erik vil være primusmotor i projekt maling af pælene.

Erik undersøger om der findes en anden pris på pælene. Koordinerer indkøb med Blom.

Evt. monteres reflekser.

4.

Mariagerløbet.

Evaluering.

Løbet forløb uden gnidninger. 
Keld undersøger muligheden for en 3 km gårute.

 

Klubmesterskab.

Hvornår og hvor ?

Ørnbjerg Mølle d. 23. september

6.

JFM-lang d. 19. august.

Orientering.

511 tilmeldte.

Funktionslederne melder tilbage til Arne om hvor mange der overnatter.
Jens Chr. og Blom er præmiepiger.

7.

Divisionsturneringen.

Status, næste løb.

Vi blev samlet nr. 3 sammenlagt selvom vi fik en overbevisende 2. plads på dagen.

8.

Hadsundløbet d. 6. september.

Orientering.

Intet nyt.

Forberende møde blev afviklet før sommerferien.

9.

Evt.

 

Mariagerløberne holder sommer”fest” tirsdag d. 28. august.

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 3. september  2012,  kl. 19.30.

Punkter: træningsløb, evaluering JFM-lang, Hadsundløbet, NJM-nat , Efterårsstafetten………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jørn Blom