MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 5. marts kl. 19.30. 2012

 

minimf_logo_skygge         

  

Afbud:  Jonas Munthe, Henrik Bach, Jens Christensen

Brød: Erik Nielsen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Ingen bemærkninger

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:    

§   Kort- og skov.          

§   T-løb.                      

§   Begynder- og ungdom.

§   Motionsløb.

§   Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                    

§   Materiel.

§   Klubtøj.

§   Løbstilmelder.

§   Webmaster.

§   PR.

§   Sponsor.

§   Mariagerløberne.

§   IT.

§   Klubture.  

§   Kassereren.  

 

 

 

Opfølgning af T-planen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskeløbene

·          Klaus Wolsing tegner Alstrup Krat. JB instruerer ham.

·          Hou er færdigtegnet

·          Erik overtager tegningen og kontakten til Hanehøj

·          Der er endnu ikke fundet en banelægger til T-løbet i Hou Skov

·          Der efterlyses tovholdere til PR-find-vej i- Hobro Østerskov  den 28. april

·          Mariagerløberne holder møde tirsdag d. 6. marts vedrørende årets løb og evt. beklædning.

·          Påsketuren er på plads

 

·          3.

·          MFS

·          Lederpokal til Elly Blom og aktivitetspokal til familien Præstgaard.

·          JB orienterede om repræsentantskabsmødet.

·          4.

·          Divi d. 18. marts i Kollerup

·           

·          Der udsendes en reminder inden fristens udløb

·          5.

·          Diverse funktionsledere til løb i 2012.

·          Opfølgning.

·          Vagn Lidegaard er BL til Nordjysk nat i Hou fra grusgraven.

·          6.

·          Kvindeløbet

·           

·          Første møde fandt sted i uge 8 og der er åbent for tilmeldingen.

·          Sponsorerne står næsten i kø for at deltage.

·          Beauté Pacifique er ligeså tilfredse som os.

·          Per A er personalechef

·          7.

·          Tilskub til B-kontingent

·          Størrelsen af tilskuddet ?

·          Tilskuddet bliver på kontingentets størrelse i MFOK (p.t. 250 kr.)

·          8.

·          Ny hoved-sponsoraftale

·          Ny aftale med Sparekassen Kronjylland

·          Vedhæftet.

·          Krisen har også her gjort et indhug, i det vi får.

·          Mariagerløbet hedder Mariagerløbet

·          9.

·          Aktivitetstilskud

·          Opfølgning

·          Vedtaget

·          10.

·           

·           

·           

·           

·          11.

·          Evt.

·           

·           

·           

·          Næste bestyrelsesmøde mandag d. 16. april  2012,  kl. 19.30.

·          Punkter: træningsløb, kvindeløbet………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Jørn Blom