Afbud:

Brød: JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Referat godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

Linddale/Thygeslund færdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helårsjakker.

 

 

 

 

Løbetrøjer.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Helårsjakker - forslag ønskes

 

 

 

 Mariagerløberne ønsker løbetrøje, retningslinjer blev drøftet. Henrik Back undersøger nærmere.

 

 

 

 

3.

Begynder- og ungdomstræning.

Pr. arrangementer 2013.

Status og hvad med fremtiden ?

”Find vej i..” d. 13. april i Linddale + 4 gange.

Naturløbet d. 13. juni i Hobro Østerskov.

Mariagerløberne på faste poster i Mariager.

I foråret 2013 sættes Begynder og Ungdomstræning på pause.
Der satses på Find Vej i Hadsund i foråret, som evt. følges op med 4 efterfølgende kursus løb.

 

Mariager OK deltager ikke i Naturløbet d. 13/6 2013 

 

4.

Funktionsledere til åbneløb 2013.

Besættelse af alle poster:

Nytårsløb: Linddale Thygeslund

SL: Klaus Wolsiing
SK:  Ole Præstgaard

BL: NJ Iversen

BK: Henrik Bach

OD: ?

Nordjysk Nat: Alstrup Krat

SL: Erik Nielsen
SK: Henrik Bach

BL: ?

BK: ?

OD: ?   

Efterårsstafet: Linddale

SL: Erik Nielsen
SK: Keld Østergaard

BL/BK: Søren Skovrider/Ole Præstgaard

BL/BK: Søren Skovrider/Ole Præstgaard

OD: Jørn Blom

 

 

 

 

 

 

OD Jørn Blom

 

 

 

 

BL: Nicolai Zaar Nielsen

 

 

Efterårsstafet sat til d. 2/11 2013 - Linddale

5.

Træningsløb 2013.

10 stk. til godkendelse:

2-3 Alstrup

16-3 Hou

13-4 Linddale

24-5 Mariager By 
5-6 Hørby

19-6 Als Odde

14-8 Hanehøj

21-8 Hou

5-10  Hobro

19-10 Rold

 

Træningsløb for 2013 blev fastlagt.

 

24. maj blev ændret til 25. maj

6.

Eventvogn og compressor

Endeligt udkast til debat.

Endelig forslag fra Erik på Eventvogn blev accepteret.

Erik køber ny generator til ca. 7.000

 

7.

Turleder til klubtur.

27. – 29. september Vestjylland + B-løb.

Arne har meldt sig som turleder til Klubtur d. 27-28/9

 

8.

Generalforsamling.

Dato ?

Opgaver ?

O-spørgeskema ?

Beretninger ?

Generalforsamling er sat til mandag 28/1 2013

 

DOFs oplæg til rundespørge i klubberne blev vedtaget (Keld finder spørgeskema)

 

9.

Klubhuset.

Klubhuset og økonomien/udgifter  i fremtiden.

Klaus Wolsing orienterede om klubhusets økonomi og fremtid

10.

Evt.

 

Løbsønsker for 2014 sendes til Keld Gade: Nytårsløb, B-løb, Nat løb, efterårsstafet

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 7. januar  2013,  kl. 19.30.

Punkter: Find vej i…, Nytårsløbet,