minimf_logo_skygge      

  

Afbud:  Per                   Fraværende: Jonas

Brød: JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

 

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:

 • Kort- og skov.     
 • T-løb.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:             

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

Endelig T-plan

 

 

Kvindeløbet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortudvalg:

* Hou skov med Cowi kurver er færdig.

* NJ overtager Hobro Østerskov

* Erik N indtræder i kortudvalget

Træningsløb:

* 19/4 i Hou skov mangler banelægger.

Kvindeløb:

* Afventer møde med sponsor.

Materiel:

* Liste til notering af navn for afhentning af materiel hænges op i container.

3.

Konstituering af ny bestyrelse

Bilag over de 9 valgte.

De 7 er endnu ikke konstitueret !

Næstformand: Jens Chr.

Sekretær: Jens Christensen

Valg ulige år:

Jens Christensen

Jonas Munthe

Henrik Back

Valg lige år:

Jens Chr. Dalgaard

Erik Nielsen

NJ Iversen

4.

Aktivitetstilskud

Fordelingsnøgle af overskud til

Særlige aktiviteter. BILAG.

Udbetaling af aktivitetstilskud:

Der tages stilling hvert år.  

Fordelingsplan diskuteret, revideret udgave fremlægges ved næste møde.

5.

Diverse funktionsledere til løb i 2012.

Besættelse af diverse funkionsledere m.m.

JFM klassisk:

SL - AP

BL - HP/NJI

SK - Kaj Janson

BK - OK Djurs

NJ nat 2:

 

SL - HB

BL - VL ???

SK - EBN

BK - HB/EBN

Efterårstafet:

SL - EBN

BL - NJI

SK - KØ

BK - SS

Nytårsløb 2013

SL - KW/OP

BL - NJI

SK - KW/OP

BK – JCD

6.

DOF. Rep.-møde i Odense d. 3. marts.

Hvem deltager ?

Ingen meldte sig

7.

NOU.

NJ-stafet i 2014.

 

8.

Referat fra Nordkredsmøde i Århus.

 

Jørn Blom orienterede

11.

Evt.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 5. marts  2012,  kl. 19.30.

Punkter: træningsløb, kvindeløbet, Divi, klubtur Påskeløb………….