MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 3. oktober kl. 19.30. 2011

 

minimf_logo_skygge         

  

Afbud: Jens Søgaard Christensen. Jonas Munthe, Lajla Præstgaard                                               

 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Ingen kommentarer

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye medlemmer.

Als Odde er Blom færdig  med.
Thygeslund er Arne i gang med at nytegne.
Hou er Blom i gang med at revidere.

 

Orientering - Lær at finde vej, en pjece udarbejdet af DOF har vi modtaget 100 af. Disse fordeles på Mariager Skole, Hadsund Skole, Efterskolen og vores egen træning.

 

Keld Ø lægger starturet i skabet i klublokalet.

 

Nyhedsbrevene er forsinkede for udvalgte modtagere. Brevene lægges på hjemmesiden indtil videre.

 

Alle klubbens medlemmer kan gratis deltage i de af Mariagerløberne udpegede tre løb. Keld Ø holder møde med Mariagerløberne 4. oktober med henblik på indmeldelse af nye medlemmer.

 

3.

Divisionsturneringen.

Evaluering.

Vi må konstatere at Viborg p.t. er for stærke for os.

4.

JFM 2012, Mols Bjerge.

Nyt ?

Arne holder møde med Asbjørn om stævneplads med mere.
Mols Bjerge er blevet udvidet så der bliver plads til begge stævner.

Forslag til BL: Iversen og Poulsen

5.

25 års Jubilæum

 d. 5. november, Efterårsstafetten, Himmerlandsgaarden

Arbejdsopgaver  m.m. ?

 

 

 

 

p.t. er der 24 tilmeldte med god fordeling arbejdsopgaver.

 

 

6.

Evt.

 

Blom prøver at skrive et forslag til vedtægtsændringer til næste møde. Der bør være 9 medlemmer i bestyrelsen.

7.

 

 

Dalgaard forsøger at genetablere sit forslag til overskudsdeling fra sidste år.

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 31. oktober  2011,  kl. 19.30.

Punkter: Jubilæum, overskudsdeling, vedtægter