Bestyrelsesmøde d. 5/12 2011

 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

 Ok

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

 

”Find vej i” skal det markeres ?

Se vedhæftet

 

Nytårsløbet 8. januar 2012

JFM-klassisk 19. august 2012

 

 

 

 

 

 

Sponsorgave fra Sparekassen Kronjylland

 

 

”Jysk 3-dages Fonden”

 

 

* Faste poster: ansøgt og fået 30 poster fra DOF, sættes ud i Mariager by.   
* Vision 2015 ”Find vej projekt”, Vi tilmelder os gearingsprojektet og får en forundersøgelse.
* Nytårsløbet: NJ - under kontrol.
* JFM klassisk: AP - Samarbejdet kører, stævneplads fundet (Toggerbo), Korttegning. Går planmæssig.
* Sponsorgave fra Sparekassen, 2400,- bruges som tilskud til ny printer.
* Forslag fra kasserer blev vedtaget. Obl. sælges og indsættes på garantkonto - forventet renteoverskud ca. 25.000 over 7 år.

3.

Efterårsstafetten og

25 års Jubilæet

Evaluering

 

 God fest - gode baner.

4.

Gaver fra jubilæet

Hvordan bruges de ?

Gaver fra Jubilæum: Drikkevarer tages med på kommende klubture. Gavekort Møller sport og Intersport sælges til klubbens medlemmer.

5.

Køb af gasgril

Skal der indbøbes en gasgril ?

Se vedhæftet

 Køb af gas grill vedtaget.

6.

Generalforsamling

Fastsættelse af dato

Generalforsamling holdes tirsdag d. 31/1 kl. 19:30 i klubhuset.

7.

Stafetsamarbejde

St. Binderup ?

Stafetsamarbejde med St. Binderup, hvis de vil

8.

Voksenkursus 1,2,3  i Nord

Skal vi afholde voksenskursus ?

Se vedhæftet

Voksenkursus: Vi siger nej tak

9.

Åbne løb 2012 og frem

Hvad skal klubben byde ind på ?

Se vedhæftet

Vi søger om 1. div kamp B i 2014 og DM nat i 2017. Vi søger de 3 faste løb: Nytårsløb - NJM nat 2 - Efterårssatfet

10.

Klubbens træningsløb

Antal, hvor og hvornår ?

Se vedhæftet

Forslag til plan over træningsløb, godkendt - JC tjekker op med kalender og søger Rold Skov. Plan til GF.

11.

Ny bestyrelse 2012

Debat vedr.  vedtægtsændringer

 JB laver ændrings forslag vedtægter (antal medlemmer i bestyrelsen og valg).

12.

Evt.

 

Efterårsstafetten er flyttet til 27/10 2012.

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 9. januar  2012,  kl. 19.30.

Punkter: fordelingsnøgle, vedtægtsændringer, generalforsamling.