Bestyrelsesmøde 4. april 2011
 

Afbud: Jens Dalgård

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

 

2.

Siden sidst.

 

 

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 •  
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

Thygeslund/Als Odde.

Ravns Graner/Hadsund skole

Opstart d. 5. april.

 

Ny klub i Mariager.

 

Ansøgning til kommunen ?

SE BILAG.

* Kort blev gennemgået – flot arbejde

 

* Vi mangler banelægger ti Hadsund skole,

Prøver ved Jens Dalgård om vi kan afvikle juleløbet den dag.

 

 

* Jørn Blom sender ansøgning om tilskud til Cowikurver over Hou skov.

4.

 

Sidste nyt.

* Kører på skinner. Jens C og Erik aftaler indretning af målsluser.

5.

Park-Tour d. 27. maj.

Planlægning af møde.

* Møde aftalt til d. 26/4

6.

25 års Jubilæum

 d. 5. november, Efterårsstafetten, Himmerlandsgaarden

Grov planlægning og evt. uddelegering af opgaver.

Følgende grov plan blev vedtaget.

 

* Hytten åbner fredag kl. 18:00

aftensmad fredag og morgenmad / frokost lørdag er for egen regning

* Lørdag formiddag pyntes op til Jubilæum

* Efterårsstafet kl 13:00

* Herefter (ca. 14:30) reception til 16:30

Kagemand – Kaffe – øl – vand

* Jubilæumsfest – fællesspisning kl 19:00

arrangeret af de udvalgte ved sidste klubfest.

* Overnatning (Keld Ø)

* Morgenmad og let frokost søndag

* Søndag formiddag – Natur vandring.

Klubben betaler for klubbens medlemmer fra jubilæumsfesten og til og med søndag.

 

Uddelegering af opgaver foretager efter sommerferien.

7.

Find vej i …

Her har vi et hængeparti som vi skal videre med.

SE BILAG.

* Jonas har lavet et flot oplæg, det arbejdes der videre på. Jørn sender endelig forslag til Anne Marie

8.

Evt.

 

* I mangel af Påsketur foreslår vi en fælles spisning på Landgangen fredag aften. Keld sender info ud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj  2011,  kl. 19.30.