MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 5. september kl. 19.30. 2011

 

minimf_logo_skygge         

  

Afbud: Laila og Arne

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Ingen kommentar

2.

Siden sidst.

Bl.a. divisionsløbet

For få tilmeldte, vi tabte.

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

”Find vej i…Mariager”

Efteråret 2011 ?

Efteråret 2011 ?

 

Evaluering af Hadsundløbet.

 

Containeren.

 

 

 

 

 

Haft møde med  ny løbeklub.

* Find vej: forslag til skove - Mariager skole og højskolen - kort kan bruges både af skole og klub.

Blom kører videre med sagen

* Træningsløb 10/9: Jonas = banelægger, Jørn = Praktisk Gris

D. 19/11 - mangler banelægger!

* Ungdomsløb: ca. 10 - 15 deltager.

* Hadsundløb: Godt arrangement - Manglede hjælpere fra klubben - skulle skaffes udefra.

Priserne stiger 10 kr i 2012

* Container: Alt OK

* Ny løbeklub: Tilbudt optagelse i Trim afdelingen - afventer deres afgørelse.

4.

B-løb i Fussinnsøgningø.

Evaluering.

Godt løb - gode baner. Arrangement fungerede godt.

5.

JFM 2012

Udpegning af stævneleder m.m.

Arne Pedersen blev valgt som stævneleder.

6.

25 års Jubilæum

 d. 5. november, Efterårsstafetten, Himmerlandsgaarden

Musik kl 22:00 ?

Bespisning?

Drikkevarer?

Indbydelse arrangement?

Morgen / søndag?

Middag / søndag?

Udstilling?

Reception - kagemand?

Stævneplads?

Løbsafvikling?

Banelægger?

Naturvandring?

Jørn Blom

Præstgaard

Jens Chr.

Keld Ø

NJ

 

Jørn Blom

 

 

 

Søren S og Jens Chr.

 

7.

NJM-nat 2 i Hanehøj

Er alt på skinner ?

Alt OK

8.

Klubhus

Betaling af brug afdet store mødelokale.

Blom info - vi betaler 700 for leje af stor mødelokale pr år.

9.

Nye vedtægter.

Debat om udvidelse af bestyrelsen, hvordan ?

Forslag kommer til næste møde

10.

Divi op/ned d. 2. oktober.

Bus, kagemand m.m. ?

Keld Ø bestiller bus.

Jørn B bestiller kage.

11.

Evt.

Udlejning af minihal?

Ansøgning til sponserpulje

* Udlejning ligger ved MFS. Problemer med udlejning til fester - vi indstiller om kun udlejning til fester uden alkohol.

* Søg om ny printer

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 3. oktober  2011,  kl. 19.30.