MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag den 6.september kl. 19.30. 2010

 

         

  

Afbud:

 

Dagsorden

Emne og ansvarlig

Status/beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

Godkende.

* Er bortkommet, forventes godkendt

2.

Siden sidst.

Divisionsløbet.

* Godt resultat, vi vandt og skal i opryknings match.

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.     

 

2. stk OCAD 10 er købt.

1 ekstra GPS er bestilt.

 

 

 

 

 

* Træningsløb OK, dog med manglende tilslutning.

* Ungdomsløb tirsdag: ca. 10 hver gang.

Alle er velkommen, der er almindelige baner og moment baner.

* Netledning og vandkander er indkøbt.

* Der købes 3 PC + 4 scanner.

* Stor dækning fra avisernes sider på Hadsundløbet.

* JCD aflagde rapport over verserende sponsoransøgninger. Ansøgning ved Sparekassen på IT materiel til motionsløb.

* Sverigesturen kører på skinner. Ca. 15 er tilmeldt.

4.

JFM-lang i Ålum

Evaluering. JB

* Godt løb, tingene fungerede og gode baner.

5.

Motionsløb Hadsund

Evaluering: Jens C.D + KØ.

* Forslag til omlægning af 10 km så de ikke passer målområdet.

* Indkøb af ny nummerserie så baner bliver opdelt i serier af 1000.

* Sidste tilmelding sættes til 1 uge før.

* Eftertilmelding stopper 1 time før start. Der bruges PC til direkte indtastning.

6.

NJM-nat 2 i Alstrup Krat

Status. Jonas

* Jonas følger planen, kortene er trykte.

Bemandingen er på plads.

7.

Forslag om Livø 1½ dags i 2011.

Se videresendt BILAG.

Fælles drøftelse i bestyrelsen.

* Punktet blev drøftet og Jørn sammensætter et svar til Helge Søgaard.

8.

Gennemgang/evt. revision af klubbens arrangementer fremover.

I forlængelse af pkt. 7.

Hvad kan/vil klubben magte fremover, uden at vi arrangerer os ihjeld ?

Tordenskjolds soldater og medhjælpere.

Se vedhæftet BILAG over klubbens planlagte arrangementer for 2011.

* Plan godkendt.

* Enighed om ikke at tage flere løb ind,  belastningen af tordensskjolds soldater er rimelig stor.

9.

Juniorer/unge seniorer

Hvad kan/vil klubben gøre for at fastholde dem ? JB

* Tages op som punkt næste gang

10.

EVT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 4. oktober kl. 19.30.

( Divi., T-løb, Efterårsstafet, NJM nat 2, Juleløbet .................)

 

Referent: Jens Christensen