Bestyrelsesmøde i Mariager Fjord OK – mandag d. 1/11 – 2010

 

 

Referat af oktobermødet er godkendt.

 

* Skovudvalg: Del af Alstrup solgt, Jørn og Claus W tager kontakt til ny ejer.

 

* Træning: Sidste løb er afviklet.

 

* Divi i Rold: Alt i alt en god dag og et godt løb. God ide med kagemand og sodavand, vil lave det som en tradition for fremtidige op og nedrykning.

 

* Efterårsstafet: Stævneplads gennemgået og godkendt. Keld (SL) finder hjælpere.

 

* Juleløb: Jens Chr. melder alt klar, Jonas har meldt sig til tidtagning.

 

* Nytårsløbet aflyses pga. manglende arrangører. (Jonas forsøger at finde SL / SK)

Fremover vil vi kun have et løb pr år, Juleløbet. Vi fordeler det over 3 skove: Hadsund, Mariager og Hobro. Vi forsøger at oprette 3 grupper af arrangør som er tilknyttet et område og arrangerer hvert 3 år.

 

* Erik Nielsen skal kontaktes hvis materiel lånes ud og Keld ved udlån af Emit.

 

* Funktionsledere inviteres med til decembermøde.

 

* Fordeling af klubbens forventede overskud i 2011:

Kontingent: Tilskud: voksen - 100, under 21 - 50

                    Ny takst: voksen = 250 - unge 150

Der gives 50% tilskud til løbsafgifter, dog max 1000 kr. Børn og unge betales med 100%

Klubfester, sommer og efterår, betales af klubben

Tilskud til klubtur: Påske (husleje) og til Sverige (250 pr mand)

B kontingent til andre klubber for ungdomsløbere.

3 motionsløb betales for trimløbere.

 

Gælder for 2011, vil tages op til revidering hver år.     

 

* Jens Chr. Dalgaard har fået et kommunalt initiativspris. Prisoverrækkelse d. 17/11 kl 18:30.

 

Jens Christensen