MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde + Per     

Mandag den 7. juni  kl. 19.30. 2010

 

         

  

 

 

 

 

 

Dagsorden

Emne og ansvarlig

Status/beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

Godkende.

Godkendt

2.

Siden sidst.

 

 

Intet nyt

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.
 •          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 •  
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.     

 

Thygeslund. Jens C. D.

Mariager by og byskove. JB.

T-løb. Jens S.C.

 

 

 

 

Container til depotrum +

stålreoler fra Erik N. JB

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thygeslund og Linddale tegnes i 1:10000 og der er bestildt Cowi kurver.

* Cowi er bestilt til Mariager by og byskov.

* Det undersøges om Himmelkol kan bruges i forbindelse med nytårsløb.

* Træningsløb kører efter planen.

* Materiel: accept at vi flyttes ud i en 20” container – Hallen arranger container.

* Tøj – Knæbukser på vej – 24 stk. Pris fastsættes ved modtagelse.

 

4.

Mariagerløbet d. 10 juni.

Er alt klart ?. Per

* Gennemgang af mandskabsplan

* Diplomer droppes.

* Per kommer med præmieliste, beregning laver lodtrækning.

* 2 klubtelte og markedsparasoller.

* Evt. opsæt hvidt telt

5.

Tidtagningsudstyr.

Skal klubben selv  købe et, eller hvor kan der lejes ?

Ansøgning.  Jens C.D.

* Kontakt til Søren Teilgård om leje af AOK’s tidtagersystem. Evt. med Søren som Konsulent.

* Keld og Jens aflægger Søren et besøg.

* Beaute Pacfique foreslår at vi søger om tidtagerudstyr. Jens C.D. sender ansøgning og afsender inden sommerferien

6.

Kvindeløbet.

Hvordan gik det, status ?

 Per og Jens C.D.

* Accept over alle linjer. Et tilbagevendende arrangement.

* Der har været evalueringsmøde og nye tiltag er noteret.

6.

Midgaardsormen.

Opfordring. Arne P.

* Keld udsender PR.

7.

Super cuppen.

Forslag. Arne P.

* Regler for SuperCup ændres for følgende punkter fra 2011:

- Alle C løb i Nordkredsen tæller efter bestyrelsens valg.

- Egne arrangerede løb tæller ikke.

8.

Pigeaften hos Beaute Pacfique.

Orientering. Jens C.D.

Birgit Dalgaard får en aftale i stand om en aften til vinter.

9.

NJM- og Pinsestafet.

Hvordan førløb de ?

Godt. Vinderholdet er tilfreds.

2 gode arrangementer

10.

Find vej i ......

Forslag til brochure.

Jens C.D.

Grønt lys til videre arbejde med 4 brochure – 1 til hver skov.

Vi kan få tilskud til 4 x 15oo brochurer.

11.

Møde Nordkredsen i Viborg d. 10 juni.

Terminslisten 2011 m.m.

Hvem deltager. J.B.

JB deltager.

Vi er åben for et A eller B løb hvert år.

12.

Evt.

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 9. august kl. 19.30.

(Mariagerløbet, JFM-lang, T-løb, NJM-nat 2, Hadsundløbet, Midgaardsormen, .................)