MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

FU-møde          

Mandag den 04. januar kl. 19.30. 2010

 

         

  

 

 

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og dagsorden.

Godkende.

Plenum

 

2.

Siden sidst.

 

Plenum

 

3.

Udvalg:                               

·         Kort- og skov.                     

·         Træning.      

·          

·          

·          

·         Begynder- og ungdom.                     

·          

·          

·          

·         Motionsløb.

Funktioner:                         

·         Materiel

·          

·          

·          

·         Klubtøj                              

·         Løbstilmelder

·         Webmaster

·         PR

·         Sponsor

·          

·          

·          

·          

·         Mariagerløberne

·         IT

·         Klubture 

·         Økonomi                   

 

Nyt.......

 

Reminder om begynderkursus d. 6. februar

 

Alle mellem 7 og 13 har fået tilbud om C-kursus i Århus

 

 

 

Hvem har tre-fløjsteltet + en stander

 

 

 

 

 

Den nye bestyrelse skal huske at indsende hvilende ansøgning til Rytmus.

 

 

 

 

KØ fremlagde årsregnskabet, der udviste et forbavsende lille underskud.

Plenum

 

4.

Generalforsamlingen

Planlægning af dagsorden.

Valg til bestyrelse og udvalg.

Beværtning, præmier og årsberetning m.m.

Plenum

Lokalerne er reserverede.

KØ køber lagkager (4) og småkager.

Øl og sodavand er sponserede af KN.
FU mødes kl. 19.

Alle medbringer en termokande kaffe.
Alle årets mestre nævnes efter generalforsamlingen.

5.

De nye vedtægter

Tilrette evt. nye ændringer.

Plenum

Udvalgsformænd og bestyrelse mødes minimum i februar og august

6.

MFOK`s træningsløb 2010. (JC)

Godkende.

Plenum

Der mangler stadig enkelte banelæggere til årets løb.
Formularen sendes ud en gang mere.

7.

Kommende møder:

Møde med Da Vinci

NOU- Rep. Møde i Aalborg d. 11.-1.

DOF`s rep. Møde i Vejle d. 7.-3.

Nordkredsen klubmøde i Karup d. 14.-1.

(JB)

Hvem skal/kan deltage

Plenum

11-01 Per og Dalgaard (Da Vinci)

11-01 Jens C + evt. Blom (NOU)

14-01 Keld, Blom, Arne

07-03 Blom, Dalgaard

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

Evt.

Næste bestyrelses-møde mandag

d. 1. februar 2010 kl. 19.00

Konstituering.

Plenum

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Keld Østergaard