MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelses-, udvalgs- og funktionsmøde.          

Mandag den 01. februar kl. 19.30. 2010

         

 

 

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat GF.

Godkende.

alle

Referatet godkendt.

Vedtægtsændringer tages op på næste bestyrelsesmøde.

2.

Konstituering af bestyrelsen.

 

valg

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Jørn Blom (valg på ulige år)

Kasserer:  Keld Østergaard (valg på lige år)

Næstformand: Jens Chr. Dalgaard (valg på lige år)

Sekretær: Jens Christensen (valg på ulige år)

Jonas Munthe: (valg på lige år)

3.

 

 

 

 

Udvalg:                               

·         Kort- og skov.  JB               

·         Træning.  JC

·         Begynder- og ungdom. LP

·         Motionsløb. JCD

Funktioner:                         

·         Materiel.  EN

·         Klubtøj. AP   

·         Løbstilmelder  KØ

·         Webmaster  KØ

·         PR.  JCD

·         Sponsor.  JCD

·         Mariagerløberne.  PA

·         IT.  KØ

·         Klubture.  KØ, AP                   

 

Bred orientering om klubbens status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort oplæg fra alle udvalg og funktioner.

Årets planlægning, tiltag og udførelse.

Kort og Skov:

Jørn + Arne + Vagn + Jens Chr.:

Ny tegning – Hørby Skoleby. Hou skoven bliver opdateret med Covi kurver.

Mariager bykort revideres.

1 ekstra GPS indkøbes.

Vester Lounkær ligger på venteliste.

Jens Chr. undersøger om Visborg Øst kan nytegnes.

Træning:

Jens + Henrik B. + Jonas

Alle træningsløb besat.

Møde holdes i nærmeste fremtid.

Forslag om en træningslørdag.

Begynder og ungdom:

Laila + Ole + Henrik B. + Kirsten + Erik + Jørn.

(Bjarne + Nicolai)

Konsulent: Jonas M.

Træningsløb indgår i udvalgets program.

Der søges en base til bl.a. tekniktræning.

Ungdomsløbere sendes på U1 kursus.

Laila kommer med budget til bestyrelsen.

Arne kontakter DOF vedrørende kursus tilskud.

Motionsløb:

Jens Chr. + Per +(Anne Marie Vedel)

Kvindeløbet har i øjeblikket 50 tilmeldte.

Mariager- og Hadsundløbene kører på skinner.

Materiel:

Jens Chr. får sat logo på telte.

Klubtøj:

Intet behov indkøb.

Jonas bestiller 10 knæbukser.

Løbtilmelder – Web:

Avisartikler lægges på hjemmesiden.

PR – Sponsor:

Laila får oplæg fra Jørn til annonce for begynderkursus.

IT:

Ny stræktidsprinter købes.

Der er kommet en ny udgave af M-division

Klubture:

Påske 2010 er på plads.

Der lejes hytte til Påsken 2011 i Viborg.

Sverigesturen er sat til d. 25 – 26. september.

 

 

 

 

 

4.

Referat fra NOU-rep. Møde. 11.-1.

Referat fra NK-rep. Møde d.14-1.

 

 

Jørn og Jens aflagde referat fra NOU.

Jørn, Keld og Arne aflagde referat fra NK.

5.

Sommerskole. JB

Er det noget for klubben ?

Plenum

Jørn fremlagde kommunens opfordring til Sommerskole. Det har ingen interesse.

6.

 

 

 

 

7.

Evt.

Næste Bestyrelsesmøde mandag

d. 11. marts 2010 kl. 19.30.

 

 

Bestyrelsesmøde d. 1/3

 

Jens S. Christensen