MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 1. oktober kl. 19.30. 2012

 

 

 

 

 

 

         

  

Afbud: Jonas Munthe, Jens Christensen

 

Brød: Keld Østergaard

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Afbud fra Jens C og Jonas M

 

Referatet fra september er ikke på nettet - det vil blive rettet

 

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

6/10  i Rold Skov.

Kort og skov - Evt. nytegning af Vebbestrup Skole - Sprint 1:5:000

 

T-løb - Henrik og Klaus har styr på årets sidste løb i Rold.

 

Begynder- og ungdom. Indstilles efter denne sæson. Punktet drøftes på næste møde

 

 

 

 

 

 

 

3.

Find vej i……….

Status

Vi har købt egestolper til find vej i i Mariager By - ca. 9.600 kr.

Samme beløb forventer vi at få fra DOF.

Erik klargør stolperne.

 

4.

Hadsundløbet

Evaluering.

Ppænt overskud især p.g.a. Hadsund Skoles store deltagelse. Skolen overvejer deltagelsen til næste år - der var en del af eleverne, der ikke mødte op.

Evt. kunne en del af Jens Chr.s opgaver uddelegeres - især rekruttering af personale.

Henrik spørger evt. emner hos Mariagerløberne.

 

5.

NJM-nat 2, Hou skov

Evaluering.

Alt i alt en vellykket aften i en smattet pløret grusgrav. Stadig en god ide med riv og vandfaste kort uden plastposer.

 

6.

Efterårsstafetten/klubfest

Status.

NJI er færdig med banelægningen. Mangler endeligt ja fra BK.

Parkering ved VUC.

Evt. bruges toiletter ved gymnastiksalen ved gymnasiet. Erik kontakter Munthe.

 

7.

Klub-trailer/eventvogn

Til debat.

Punktet drøftedes. Erik indhenter tilbud. Evt. betaling tages fra Fonden.

 

8.

Tekniktræning/klubtur

Se vedhæftet bilag

Arne havde sendt forslag om weekendtur med tekniktræning og vandrehjem. Vi foreslår kniktræning lørdag - åbent løb søndag + overnatning på vandrehjem.

Punktet tages op på næste møde.

 

9.

Evt.

 

Evt. udvises tøjsortimentet med en vinterjakke/frakke evt, med aftageligt fleecefoer.

Jens C. kontakter Trimtex og Noname. Jens Chr. D kontakter Sportigan.

 

Mariagerfjord Games anden torsdag i juni for alle kommunens 6.- 8. klasser siger vi ja tak til. Vi bruger folderne fra Find vej i.

Jørn Blom er tovholder.

 

Henrik Bach undersøger, om han kan være BK til Nytårsløbet.  

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 5. november  2012,  kl. 19.30.

Punkter: efterårsstafetten, træningsløb for 2013, B&U-træning fremover i 2013,