Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og dagsorden.

Godkende.

 

Godkendt

2.

Siden sidst.

 

Plenum

MFS repræsentantskabsmøde: Jens Chr. fik pokalen ”årets leder”.

3.

Udvalg:                               

·         Kort- og skov.  Blom            

·         Træning.  Jens C.               

·         Begynder- og ungdom.

·         Motionsløb. Jens Chr.

Funktioner:                         

·         Materiel.

·         Klubtøj. Jonas                    

·         Løbstilmelder.

·         Webmaster.

·         PR.

·         Sponsor.

·         Mariagerløberne.

·         IT.

·         Klubture. KØ  

·         Arrangementer                

 

 

 

 

 

Kvindeløb

 

Stævne-Urer

Skal vi have mere/andet ?

 

 

 

 

 

 

Påskeløb

 

Orientering

Orientering

 

Orientering

 

Orientering

Orientering

 

 

 

 

 

 

Orientering

* Korttegning over Hørby skoleby er godt i gang.

Kort udkast fremvist.

* Træningsløb 6/3 er udsat til 20/3. – Alle løb er besat.

* Kvindeløb: Jens Chr. skal til møde med sponsorer, tirsdag. D.d. er 489 tilmeldt. Forventer ca. 400 lodtrækningspræmier.

Jens Chr. undersøger mulighed for købe / leje et tidtagningssystem.

* Materiel: NJ har testet de store ure – 2 er køreklar.

* Jonas skaffer forslag på 20 knæbukser i vores farver.

* OK benzin – tjent 6500 i 2009.

* Keld køber en bon printer i DK.

* Påskeløbene OK – Keld søger hytte til 2011.

4.

MFS/klubhuset JB

Gennemgå regnskab.

Udgifter fremover.

Se bilag.

Plenum

Jørn orienterede om MFS – regnskab og fremtid.

5.

De nye vedtægter

Tilrette evt. nye ændringer.

Se bilag.

Plenum

Tages op på næste møde

6.

Kommende møder:

DOF`s rep. Møde i Vejle d. 7.-3. JB

Hvem vil evt. deltage ?

Plenum

* Afbud

* Jonas melder sig til DIF lederkursus

7.

JFM i 2012. JB

Evt. godkende Mols Bjerge.

Se tidligere udsendt bilag.

Plenum

Nej tak til 1900 – kort ikke stor nok. Vi har et problem !!!

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

Evt.

Næste Bestyrelsesmøde mandag

d. 12. april 2010 kl. 19.30.

 

 

* Arne og Laila indkaldes til d. 12/4

* Jens Chr. informerer om forespørgsel fra efterskolernes sammenslutning til et orienteringsstævne. Afventer mere information.

 

Jens Christensen