MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

FU-møde          

Mandag den 7. september kl. 19.30. 2009

  

Afbud: Erik Nielsen, Jonas Munthe og Jens Christensen


Opfølgning af referat fra FU-mødet i august.

             

1.           Kort nyt fra faste udvalg:                 

·         Kort- og skovudvalg      

·         Arrangementsudvalg      

·         Materieludvalg              

·         Træningsløbsudvalg

·         Ungdomsudvalg                             

·         Breddeudvalg

·         Trim-udvalg

·         3 kurser til Per A. Andersen

·         Tøjudvalg                    

·         MTB-O                        

·         Løbstilmelder/Webmaster

·         Økonomi og medlemmer

·         PR/Sponsor                                                                          

 

2. Evaluering af Hadsundløbet.
Pænt overskud.
Der bør være flere af vore medlemmer, der kan give en hånd på sådan en aften.
Nyt tiltag: Da Vinci/kvindeløb i maj måned. JCD og Per arbejder videre.

 

3. Divi-matchen i Stenbjerg. Op eller nedrykning ?     

Keld skriver mail til Lars Ole Kopp for at få afklaring på resultatat.
Vi vil foreslå at alle tre hold deltager i oprykningen.

 

4. NJM-nat 2 i Hobro onsdag d. 9. september.

Blom har trykt kort.

Iversen putter i poser og svejser.

Arne medbringer bræt til postdefinitioner

 

5. Nye baner til NJM-natløbene. KØ skal sørge for bilag m.m.

Keld laver skema over forslag til klasser til næste møde.

 

6. Møde med Sparekassen Kronjylland torsdag d. 22. oktober.

    Se bilag, hvem skal deltage.

Keld, Jens Chr., Per deltager (afbud meldes til Elly)
Jens Chr. sender ansøgning vedr. tunneltelt, generator, GPS og stræktidsprinter

 

7. Diskussion af klubbens struktur/organisation/vedtægter m.m.

Oplæg ved Formanden:

(møderne er efterhånden ikke særligt konstruktive efter min mening, vi når ikke i dybden med vigtige ting, men skøjter let henover mange ting. Mit forslag er at bestyrelsen slankes til 4-5 personer. FU som vi kender det i dag nedlægges. I stedet afholdes der hver måned som nu bestyrelsesmøde med aktuelle udvalgsformænd og kun dem som bliver indkaldt. Bestyrelsen og alle udvalgsformændene kan så mødes 2 gange om året – som vi har bestyrelsesmøder nu. Udvalg kan være dem som står under punkt 1. + evt. andre ? De forskellige udvalg skal i højere grad end nu være mere arbejdende/selvstyrende, der skal ikke vendes og drejes så meget om alt muligt i bestyrelsen, som der bliver i FU nu.

Punktet drøftedes og genoptages

 

8. B&U træningen hver uge som nu i Hobro.

   Hvad med fremover næste år ?, Niclas som ungdomstræner ved aflønning ?

Punktet drøftedes. Bjarne Hoffmann tages med på råd ved sæsonafslutning

 

9. Evt.

   Næste møde mandag d. 5. oktober.

                                                                                                                                                                                       Jørn Blom