MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

FU-møde          

Mandag den 5. oktober kl. 19.30. 2009

  

 

 

 

 

 

Afbud fra Jens Christensen

 

Opfølgning af referat fra FU-mødet d. 7. september

                

1. Kort nyt fra faste udvalg:                         

·         Kort- og skovudvalg            

·         Arrangementsudvalg          

·         Materieludvalg

EN har afleveret en del materialer til materiel hos AP
EN lover at bruge en halv dag på oprydning i depotet

·         Træningsløbsudvalg

Filen over Rold Nørreskov skal rekvireres hos Arne Steensgaard forud for hvert løb

AP foreslår at vi kører et kursus for urutinerede voksne løbere (C-kursus-agtigt)

AP og Jens udarbejder forslag

·         Ungdomsudvalg                  

De nye løbere får tilbuddet om at betale kontingent for 2010, der allerede gælder fra nu

·         Breddeudvalg

·         Trim-udvalg

·         Tøjudvalg                           

·         MTB-O                               

·         Løbstilmelder/Webmaster

·         Økonomi og medlemmer

Økonomien er overraskende god i forhold til det forventede. Der er kun et mindre underskud              

·         PR/Sponsor

                                                

Følgende punkter er ønsket optaget på dagsordenen:

 

2.  davinci-kvindeløb i maj 2010

JCD og PA har holdt møde med da vinci.
Måske bliver det en del af kulturugen i Mariagerfjord Kommune, men løbet finder sted uanset hvad.

davinci afholder alle udgifter. Vi får indtægterne.

 

3. Nye klasser/baner til NJM-nat-løbene

Udsættes til næste møde

 

4. Afholdelse af udgifter i forbindelse med ”bestyrelsesarbejde”

JCD udarbejder forslag til videre forhandling. (kørsel, dækning af udgifter etc.)

 

5. Juleløbet i Linddale lørdag d. 28. november

Indbydelsen er lagt på O-service.dk

Der mangler hjælpere til æbleskiveluning og opvarmning af glögg

Vi bruger primært grillhytten og derefter klubhuset til servering.

 

6. Videre diskussion af klubbens struktur/organisation/vedtægter m.m.

AP laver forslag til nye vedtægter

  

Tanker:

 

FU nedlægges

 

Arrangementer besluttes af bestyrelsen

 

Flerpersoners udvalg

Bestyrelsen foreslår foreløbig formand

Kort og skov

Træning, ungdom og bredde

Motionsløb

 

Enkeltmandsposter, men kan godt blive til flerpersoners udvalg

Bestyrelsen foreslår foreløbig formand

Økonomi

Tøj

Materiel

Webmaster

Klubhus

Mariagerløberne

PR og sponsor

Løbstilmelder

 

De enkelte udvalg organiserer selv sin møderække

 

Bestyrelse

Formand, kasserer + 3 menige

 

Møder

Bestyrelsesmøde hver anden måned

Herudover to møder med formændene fra udvalgene

Bestyrelsesen kan indkalde enkelte udvalgsformænd til møde

Udvalgsformændene kan bede om foretræde for bestyrelsen

 

                

Evt.

Nordvest har sendt føler ud ang. Påskeløb 2017

Vi svarer ja

.

 

Næste møde mandag d. 2. november.         

Evt. vedtægtsændringer

    Generalforsamling fastsættes på næste møde