MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

FU-møde          

Mandag den 2. november kl. 19.30. 2009

 

      

  

 

 

 

 

 

Opfølgning af referat fra FU-mødet d. 5. oktober.

          

1.         Kort nyt fra faste udvalg:                      

·         Kort- og skovudvalg              

·         Arrangementsudvalg              

·         Materieludvalg        

·         Træningsløbsudvalg

·         Ungdomsudvalg¨

4 piger på U1-kursus                            

·         Breddeudvalg

·         Trim-udvalg

·         Tøjudvalg                             

·         MTB-O                  

·         Løbstilmelder/Webmaster

·         Økonomi og medlemmer
Foreløbig 10 nye medlemmer som følge af begynderkurset i Hobro         

·         PR/Sponsor              

                 

 

2.         Referat fra sponsormødet med MFS/MFOK og SparekassenKronjylland.

           Bestilling og brug af pengene ?

Vi fik 5.000 kr. til indkøb af telt. Jonas bestiller blå trefløjs.
Vi fik 2.000 kr. til stræktidsprinter. Keld køber
Vi tilbyder MORK 1.000 kr. i tilskud til deres hestetrailer mod at vi kan benytte den 3 gange årligt til stævner.

 

3.         DOF-forsikringen. (se udsendt bilag)

Foreløbig betaler vi

 

4.         Afholdelse af udgifter ved arbejdsopgaver i klubben. (se udsendt bilag).

Keld udarbejder skema til indberetning. Krav om betaling bortfalder 3 måneder efter aktivitetens ophør

 

5.         Fastsættelse af dato for generalforsamlingen.

Tirsdag d. 19. Januar kl. 19.30

 

6.         Klubbens fremtidige struktur/organisation/vedtægter m.m. (se udsendt bilag).

Forslag til nye vedtægter blev rettet til. De bevirker at FU afskaffes og at den daglige drift bestyres af en række udvalg, der står til ansvar overfor bestyrelsen.

          

 

Forslag til ny organisation for Mariager Fjord OK

 

 

 

BESTYRELSE:

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Medlem

 

 

FUNKTIONER:

 

Materiel:

 

Klubtøj:

 

Mariagerløberne:

 

IT:

 

Sponsor:

 

UDVALG:

 

Kort- og skov

Træning

Begynder og ungdom

Motionsløb

 

Presse:

 

Ungdomskontakt:

 

Løbstilmelder:

 

Webmaster:

 

Klubture:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.        Evt.

           Næste møde mandag d. 7. december.

           (Vedtægter, terminsliste 2010, træningsløb 2010, ”julefrokost”........)