Referat af FU-møde d. 5. januar 2009
Afbud fra Kirsten Nielsen, Ansa MacLassen, Tinne Randrup-Thomsen
 
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 1. december 2008.
Intet at bemærke
Nyt fra faste udvalg:
Tøjudvalg: Der mangler snart O-løbsdragter (orange Trimtex)   
Økonomi og medlemmer:
Året udviser et underskud på ca. 9.500 kr.
Der drøftedes evt. at hæve kontingentet fra og med år 2010
Sponsor:
Elly og Jens Chr. har været til møde med Østjysk Bank vedrørende forlængelse af den nuværende aftale.
Per Andersen foreslog at vi gør et fremstød for at medlemmerne får et OK-benzinkort (6 øre pr. liter)
Keld Ø kontakter OK
Evaluering af Juleløbet
Ny dato ? Der var meget få tilmeldte. Det var egne medlemmer, der manglede denne gang. Næste år vil vi forsøge at afholde løbet den sidste lørdag i november. Keld Ø giver besked til O-service.
Evaluering af Nytårsløbet
Næsten kun roser. Det var urimeligt hårdt – men retfærdigt. Mange roser for suppen.
Samme antal deltagere som i 2008.
Træningsløb 2009
Der bliver 13 løb i 2009. Der mangler banelægger til tre af disse.
Generalforsamlingen tirsdag den 27. januar kl. 1930. Hvem er på valg ? m.m.m.
På valg er: Keld Østergaard, Jens Chr. Dalgaard, Niels J. Iversen og Tinne Randrup-Thomsen.
Alle er villige til genvalg undtaget Tinne .
Blom reserverer lokalet
Erik medbringer øl
KØ bestiller lagkager/småkager - 1 mindre end sidste år
FU møder kl. 19 og medbringer en kande kaffe
Langtidsterminslisten.
Vi fastholder flg. Ansøgninger:
2011 Divisionsfinale
2012 JF-klassisk
2015 Påskeløb
NOU-møde mandag den 12. januar i Aalborg
Blom og Jens Chr. deltager
MFS-møde tirsdag den 13. januar i klubhuset
Blom, Jens Chr. og Keld Ø deltager
Nordkreds-møde torsdag den 29. januar i St. Binderups klubhus:
Blom og Arne deltager
Evt.
Arne indkalder interesserede klubber vedr. Roldskov-kortene til møde 3. feb.
Næste bestyrelses-/FU-møde bliver mandag den 2. februar. kl. 19.30
( træningsløb 2009, GF-konstituering, referater fra diverse møder)

 

Keld Østergaard