FU-møde          

Mandag den 07. december kl. 18.00. 2009

            

 

 

Emne og ansvarlig

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og dagsorden.

Godkende.

 

 

2.

Siden sidst.

Efterårsstafet:
Udmærket arrangement

Juleløb: Udmærket arrangement

 

 

3.

Udvalg:                               

·         Kort- og skov (Blom)                    

·          

·          

·          

·          

·         Træning (Jens C)                    

·         Begynder- og ungdom (Lajla)          

·         Motionsløb (Jens Chr.)

Funktioner:                         

·         Materiel (Erik)

·         Klubtøj          (Arne)                    

·         Løbstilmelder (Keld)

·         Webmaster (Keld)

·         PR (Dalgaard)

·         Sponsor (Dalgaard)

·         Mariagerløberne (Per)

·         IT (Keld og Jens)

·         Klubture (Bestyrelsen)

                 

 

 

NJ tilbyder at sætte faste poster ud i Hobro Østerskov: Ole Præstgaard hjælper.

 

 

 

 

 

Vi har anskaffet os en generator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blom skaffer kort med de gamle placeringer samt skilte til pælene.

 

 

 

 

 

 

Jonas skaffer klubtelt og Keld køber stræktidsprinter

4.

Nyt ”udgiftsskema”. (KØ)

Godkende/tilrette.

(Se udsendt forslag.)

 

Godkendt med enkelte rettelser

Plenum

Keld lægger skemaet på hjemmesiden

5.

MFOK`s åbne løb 2010 +  (JB)

(Se bilag)

Orientering

NJM-nat:
Stævneledere og banelæggere Lasse Grøn og Jonas Munthe.
Efterårsstafet: Evt. Ålum

Vi forsøger at flytte den til 3. oktober.

 

6.

MFOK`s træningsløb 2010. (JC)

Antal, tid og sted.

(Se bilag)

Plenum

Jens laver plan med skove og datoer og sender til Blom

7.

MFOK`s ønsker til terminslisten 2011. (JB)

Antal, tid og sted.

(Se bilag)

Plenum

Ønsker: 1. division Kollerup
Efterårsstafet først muligt efter 1. oktober

8.

Tilrettelse af nye vedtægter. (AP)

Godkende/tilrette.

(Se udsendt bilag)

Plenum

Keld opretter link på hjemmesiden til de nye vedtægter

9.

Voksenkursus/St. Binderup OK. (KN)

(Se udsendt bilag)

Orientering

Alle medlemmer får tilbuddet. Klubben betaler.

10.

GF tirsdag d. 19. januar 2010. (JB)

Tilrettelægge.

Pleneum

Mogens Duus foreslås som dirigent

Bestyrelsen indstiller:

Blom villig som formand
Keld villig som kasserer
Jonas villig som medlem

Jens C villig som medlem

Jens Chr. villig som medlem

Bettina Duus foreslås som revisor

11.

Evt.

Næste FU-møde mandag d. 4. januar 2010 kl. 19.30.

Generalforsamlingen.

Vedtægter.

Tilrette træningsløb.

 

Blom skal  videresende mail om kurser til Keld.
Per og Jens Chr. deltager i overrækkelse af pengepose i Sparekassen Kronjylland