MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

FU-møde          

Mandag den 10. august kl. 19.30. 2009

         

  

 

 

 

 

 

Afbud: NJ og Erik Nielsen. Ikke mødt: Jonas Munthe

 

Opfølgning af referat fra FU-mødet den 8. juni 2009.

                

1.               Kort nyt fra faste udvalg:                         

·         Kort- og skovudvalg
Poster i skoven over Mosely er nu på nettet                                                               

·         Arrangementsudvalg

26. august holder Mariagerfjord Kommune aktivitetesdag for de ansatte.

Birgit Dalgaard laver en O-aktivitet med sjove opgaver. Jens og Birgit laver forarbejdet. Der efterlyses en hjælper på dagen. Ansa eller Kim spørges.                     

·         Materieludvalg (reparation af lille tunneltelt?)

Der er indkøbt nye stænger. Erik indleverer teltet til Stegger.                                 

·         Træningsløbsudvalg (Aflysning i Alstrup, Hanehøj OK)

·         Ungdomsudvalg

·         Breddeudvalg

·         Trim-udvalg

Ikke den store aktivitet i sommerperioden.
Per er tilmeldt løbebasiskursus

·         Tøjudvalg (Det nye tøj, dragter, T-shirt m.m. hvor er det?)

Nye dragter og løbe t-shirts er afleveret til Arne                               

·         MTB-O                               

·         Løbstilmelder/Webmaster

·         Økonomi og medlemmer

Der er fortsat overskud på årets drift.

Der kommer enkelte nye medlemmer        

·         PR/Sponsor                                                                  

 

2.              Evaluering af Mariagerløbet. Ny rute, startsted og mål m.m.

Sparekassen Kronjylland var ovenud tilfreds med deres deltagelse som sponsor og vært ved arrangementet.
Sparekassen tilbød at sørge for brystnumre i 2010
Ny rekord til trods for et meget dårligt vejr.

                 Løbet i 2010 er d. 10. juni

 

3.              JFM i Ålum d. 20. august 2010. Reservation af stævneplads?

                 SK: Arne Moe og BK: Jørgen Jørgensen.   

                                       Stævneplads på græsareal nordligt i skoven. Samme plads som blev brugt til Jysk 3-dages 1994.

                                       Ejeren er positiv. JB kontakter ham for detaljer (Blom har seddel med adresse på ham.)

                                      

4.              Ungdom- og begyndertræning i Hobro Østerskov hver tirsdag med start fra den 18. august.

                                       Alle involverede er villige til at tage et nap mere.
                                      

5.              Hadsundløbet torsdag d. 3. september.

                                       Planlægningen er i gang.

                                       Hjælpere skal melde sig til Anne Marie Vedel.

                                      

 

6.              Klubtur Sverige 18., 19. og 20. september.

                                       P.t 8 tilmeldte
                                       Arne arbejder videre.

 

7.              NJM-nat 2 i Hobro Østerskov onsdag d. 9. september.
                                       Klaus Wolsing er stævneleder

 

8.              Mosely med ”Poster i skoven”. PR ved Peter Andersen.

                                       Er på nettet. Peter Andersen skriver til avisen og holder pr-aften d. 26. august                          

 

9.              Fælles MFS annonce i Mariager Avis. Vi har fået mere spalteplads efter at Rytmus og Greathound er trådt                  ud. Se bilag og gør tanker. Jens Chr. bedes tilrette Hadsundløbet. Elly skal have det klar til avisen allerede                  nu på tirsdag, dagen efter FU.

                                       Annoncerne blev revideret

 

10. Påskeløb 2010, ny hytte ?               

                                       Der søges en hytte max 80 km fra Frederikshåb

 

11.             Evt.

                 Næste møde mandag den 7. september kl. 19.30 i klublokalet.

                 (T-løb, Hadsundløbet, NJM-nat 2, Divi, klubtur til Sverige, ..........)