FU-møde 30. marts 2009

 

Afbud: Jens Christensen, Kirsten Nielsen

 

Opfølgning af referat fra FU-mødet den 2. marts 2009.

Intet at bemærke

             

1.           Kort nyt fra faste udvalg:                 

·         Kort- og skovudvalg

Blom præsenterede første udkast af Hadsund Skole-kortet.           

Blom bestiller COWI-kurver over Hou og Linddale

·         Arrangementsudvalg (faste poster i Mosely – internettet/hjemmeside)

20 poster er ude i Mosely. Blom og  Peter Andersen laver materiale til nettet.     

·         Materieludvalg

Blom har ansøgt Mariager Fjords Idrætsråd om midler til ungdomstræning         

·         Træningsløbsudvalg (Ravns Graner lørdag d. 25. april.)

KØ har modtaget information til rundsending.

·         Trim-udvalg

Per har revideret plakaten til Mariagerløbet

·         Tøjudvalg (Se bilag fra Jonas og Jens) + løbe-T-shirt fra Newline.                   

Vi ønsker Trimtex-trøje med lodret skrift med foden til højre (modsat tegningen)
Jonas køber No Name-knæbukser og Kämpela-brændenældebukser.
Arne laver størrelsesliste til Jonas
Jens Chr. bestiller 50 grå/orange alternativt sort/orange løbe-T-shirts fra Newline. Disse forsynes med klubnavn a la overtrækstrøjen.
Klubben er køber af tøjet og sælger O-dragterne videre med sædvanligt tilskud. 

·         Økonomi og medlemmer

Medlemstallet er lidt faldende. Nogle har meldt sig ud og færre har meldt sig ind
Økonomien er foreløbig god.

·         PR/Sponsor                 

Dalgaard har dags dato sendt ansøgning til Tuborgfondet (generator, biografprinter, tunneltelt og GPS)                               

 

2.     Klubturen til Påskeløbet

Alle involverede parter har modtaget mail om deres opgaver ved opholdet.            

      

3.     Ny hovedsponsoraftale underskrevet med Sparekassen Kronjylland gennem MFS

KØ har oprettet konti hos Sparekassen. Disse træder i kraft snarest

               

4.           Divisionsmatchen søndag den 19. april

              KØ udsender reklame for løbet i alle søndagsbreve frem til løbet

 

5.           Ungdomstræning i Hobro hver torsdag efter Påsken

              Møde med Bjarne Hoffmann og ALLE interesserede onsdag den 1. april 19.30 i klubhuset

              Træningen finder sted kl. 17 hver gang.

              Der indhentes børneattester på de implicerede trænere og hjælpere.

 

6.     Evt.

Jonas har lavet en medicinkasse med isposer m.m., som han medbringer til løb.

              Næste møde mandag den 4. maj kl. 19.30 i klublokalet.

(Mariagerløbet revideret rute)

             

 

 

                                                                                                                                                                                       Keld Østergaard