MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 3.september kl. 19.30. 2012

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Afbud: Jens Chr. Dalgaard, Jens Christensen

Brød: Jørn Blom

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

 

2.

Meddelelser og orientering

 fra Udvalg:  

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

Hobro Østerskov, OCAD 8.0

29. september, Alstrup Krat.

Hr. Iversen og hr. Blom har haft problemer med forsendelse af OCAD-fil. Problemet er løst.

 

Søren Skovrider er i gang med banelægning til d. 29-9.

 

Træningen i Hobro kører i dødvande i øjeblikket..

 

Der er indkøbt 15 par nye knæbukser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Find vej i….. Mariager.

Hvem gør nu hvad ?

Erik bestiller pæle og maling hos lokalt firma og skærer dem til i 1½ meters længde.

4.

JFM-lang

Evaluering.

Overordnet set blev det en succes. Fin stævneplads og godt vejr. Problem at skaffe nok hjælpere.

Udgifterne øges betydeligt ved at lave stævne langt hjemmefra.

 

5.

NJM-nat 2, Hou skov

 

Stævneplads Fladbjerg Grusgrav.

NJI tager kontakt til trykker i Horsens. Keld Ø sender antal deltagere til Horsens.

6.

Efterårsstafetten/klubfest

Hvem og hvor ?

EN stævneleder

NJI BL

SS BK

Stævneplads NØ for Hobro stadion

Vi efterlyser festarrangør til om aftenen

7.

Hadsundløbet

 

Det besluttedes at undlade at sætte stillads op til opvarmning. Vi bruger Pers bil.

Resultatlister udskrives klassevis pr. A4.

Ellers masser af hjælpere om aftenen.

8.

Divisionsløb 9. september

 

Blom bestiller kagemand og medbringer øl og vand.

Henrik og Arne medbringer telt og stander.

9.

Evt.

 

DM-nat 2014 foreslås afviklet i Hesselholt. Arne forsøger at åbne den. Alternativt Uhrehøj/Myrhøj 

22 til sommerafslutning hos Mariagerløberne.

AP overvejer at arrangere tur til Slovenien sommer 2013.

NJI overvejer tur til Sverige i efterår 2013.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 1. oktober  2012,  kl. 19.30.

Punkter: træningsløb,  Hadsundløbet, NJM-nat, Efterårsstafetten ………….