MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

FU-møde          

Mandag den 8. juni kl. 19.30. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbud: Arne Pedersen, Jens Chr. Dalgaard

 

Opfølgning af referat fra FU-mødet den 4. maj 2009.

          

1.         Kort nyt fra faste udvalg:                      

·         Kort- og skovudvalg

·         Kortet over Hadsund Skole med tilføjelse af lille skovpart er klar onsdag d. 10. juni. Blom sender til Jonas.     

·         Arrangementsudvalg

·         Mariagerfjord kommune har en idrætsdag i august for alle ansatte. Dalgaard x 2 arrangerer O-løb ved  Hadsund Skole.  

·         Materieludvalg (reparation at lille tunneltelt)

·         Blom har bestilt nye stænger, men løbegangene er også kaput              

·         Træningsløbsudvalg (t-løb Hadsund Idrætsområde torsdag d. 18. juni)

·         Det har Jonas og Lasse styr på. Det bliver sprint med to starter. Fri start.

·         Der mangler stadig banelægger til Alstrup Krat torsdag d. 13. august.

·         Ungdomsudvalg

·         Kirsten forventer ikke at der er nogen, der skal med på sommerlejr udover Lasse Grøn.

·         Blom skal huske at aflevere check fra Skovkarlene til sommerlejrtilskud.

·         Breddeudvalg

·         Trim-udvalg

·         Evt. skal afdelingen have et andet navn. Evt gratis deltagelse i udvalgte lokale løb.(Fyrkat og Fladbro)

·         Tøjudvalg

·         Det nye oplag af orange trøjer dukker op i løbet af  to-tre uger.

·         Prisen fastsættes af KØ så tæt på indkøbsprisen som muligt

·         Oplaget af knæbukser blev revet væk.    

·         MTB-O                  

·         Løbstilmelder/Webmaster

·         Økonomi og medlemmer

·         Det går ikke for godt med økonomien, men det var også forventet, da vi ingen større løb har i år.  

·         PR/Sponsor

·         Vi har fået afslag fra Tuborgfondet.                                                      

 

2.         Mariagerløbet torsdag d. 11. juni kl. 18.30.

      (startsted, ny rute, mandskab, stævneplads, beregning, brystnumre, parkering.....)

Jens Chr. medbringer startpistol.

Blom har produceret laminerede kort til ruten.

Sparekassen har sat banner op med løbet.

Ny rute i år med korrekte længder.

Hjælpere på ruten blev fordelt.

Per afhenter pile og minebånd

Personerne på ruten møder 17.30. Andre 17.15.

Frydensbjerg Efterskole etablerer væskedepot.

Per har været rundt med hækkesaks og spade, så ruten skulle være i orden.

Henning Hammer leverer lyd, fotos og diplomer (Keld leverer fil).

Stævneplads foran Sparekassen, start og mål bag Sparekassen.

Parkering forbudt foran Sparekassen.

Iversen leverer et startur hos Keld. Per har forlængerledninger med.

Sparekassen giver et traktement efter løbet.

 

 

        

3.      Afholdt møde med Randers OK vedr. JFM i Ålum d. 20. august 2010.

           SK: Arne Moe og BK: Jørgen Jørgensen.  

Arne, Erik, NJ og Blom deltog. Vi har separate stævnepladser. Vores finder sted på mark i skoven (Jysk 3-dages 1994)

            

4.         Klubfesten på Bagergård lørdag d. 20 juni.

           Nyt koncept vedr. mad. Hjælpere til opstilling af telt om eftermiddagen.

Punktet drøftedes.

 

5.         Evt.

NJ har skaffet tag over hovedet på teglværket til NJM-nat

Blom medbringer børneattester til næste møde.

 

           Næste møde mandag den 10. august kl. 19.30 i klublokalet.

           (T-løb, Evaluering af Mariagerløbet, Hadsundløbet, NJM-nat 2, klubtur til Sverige)

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Keld Østergaard