Referat af FU-møde d. 1. september 2008
 
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Materieludvalg:
mangler der en kasse med skærme?
Træningsløbsudvalg:
11.10 Rold Skov aflyses. Der ringes til RS om de evt vil tage over. Sidste: Gert Rebsdorf laver løbet
Ungdoms-udvalg:
To på ungdom 1 kursus
Breddeudvalg
Handelsgymnasiet har forespurgt om ”gæsteinstruktør”. Vi melder fra.
Trimudvalg:
Evaluering JFM-stafet
Startliste i numerisk orden ønskes.             
Økonomi endnu ikke opgjort.
Fine kort.
Hadsundløbet torsdag den 4. september
Det kører. Hjælpere mødes kl. 16
NJM-nat 2 onsdag den 10. september i Nonneholt
Savværk på plads. Alt ok
Divisionsløbet I Gjern Bakker
Stærkt hold
Efterårsstafetten i Hobro Østerskov.
BL: Søren Munthe, OverD: JB, SL: Erik
Sveriges-turen
Arne informerede om turen. 12 tilmeldte
Evt.
Næste møde bliver mandag den 6. oktober kl. 19:30
(træningsløb, efterårsstafetten, klubfesten  ???.................)

           

Tinne Randrup-Thomsen