Referat af FU-møde d. 6. oktober 2008
Afbud fra NJ Iversen
 
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Nonneholt. Der er helt lukket for løb i skoven. Også gennemløb når der trænes om aftenen med pandelamper.
Materieludvalg:
Nye Poststativer. Erik kontakter Lars en sidste gang. Deadline 1.12. Ellers kontaktes Lars Ole Kopp
Træningsløbsudvalg:
Rold Skov den 11. oktober. Flyttet til bålpladsen St. Øksø
Ungdoms-udvalg:
Kirsten informerede om deltagelse i kursus
Trimudvalg:
Et par nye løbere. Der nedsættes et maraton-udvalg
Arrangementsudvalg:
Motionscenter starter mandag kl. 21-22 i uge 43
Økonomi og medlemmer:
Klubbens økonomi ser fornuftig ud
PR/Sponsor:
Folkeoplysningsudvalget har penge
Der er en ”grøn pulje” der skal forbedre aktiviteter i Hobro Østerskov
Evaluering af NJM-nat 2 i Nonneholt
Løbet gik fint. Dog enkelt bemærkning om farver på kort
Evaluering af klubturen til Sverige
Alletiders tur. Gode løb. Gode lokaler.
Arne arrangerer tur igen til næste år.
Efterårsstafetten lørdag den 15. november i Hobro Østerskov
BL: Søren Munthe. Bjarne er banekontrol og baner er til kontrol
Stævnekontrol: KØ.
Ungdomstilskud til Jonas og Lasse
Tilskudet til lejrene øges til 50%
Færge og logi fra Sverigesturen dækkes
Tiltag til ny ungdomstræning
Der aftales møde med Bjarne. JB. Opbakningspersoner: Jens C Ansa, Erik, Arne deltager
KØ tager kontakt til Fjordløberne i foråret med henblik på intro til O-løb
Referat fra MFS-møde
Arne deltog og informerede.
Divisionsløbet den 9. november.
Klubben indgiver protest/ klage over startgebyr(90 kr) ved Divisionsløbet
Der er endnu ikke mange tilmeldte…
Faster poster i skoven
Mosely: Peter Andersen
Linddale:
Hobro Østerskov: Niels Jørgen Iversen.
Jørn sender ud på nettet ang. dato. Det bliver engang i november.
 Evt.
Næste møde bliver mandag den 3. november kl. 19:30
 ( træningsløb, efterårsstafetten, klubfesten  ???.............................)

Tinne Randrup-Thomsen.