Referat af FU-møde d. 3. november 2008
Afbud fra NJ Iversen, Arne P, Ansa, Kirsten
 
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Ravns Graner revideret til juleløb.
Kort over Hadsund Skole m.m. er i gang.
Materieludvalg:
Poststativer. Erik informerede og der bestilles 70 stk.. Keld kontakter Møller ang. isolering af postenheder, samt bestiller numre (dobbelt) og reflekser
Arrangementsudvalg:
Juleløb. Hjælpere søges, på nettet efter efterårsstafetten. Hvidt telt til omklædning.
Træningsløb:
Rold Skov 22.11. Kører på skinner
Ungdom:
Rebecca og Kristina har været på kursus. Idéaften ang. opstart af ungdomstræning i Hobro hos Jørn tirsdag.
Økonomi og medlemmer:
Investeringer i nyt materiel kan mærkes…
Evaluering af Kaninløbet
Fint løb. Kort snak om evt. differentiering/omregningsfaktor af hele årets tider. Fastholder nuværende system.
Efterårsstafetten
94 tilmeldte, sidste tilmelding på lørdag.
Reminder sendes til Rold og Ålborg.
Hjælperansøgning sendes på nettet.
Keld har styr på mål og beregning.
Erik har styr på stævneplads. Medtager generator til strøm.
Jens Christian deler præmier ud.
Efterårsstafet-spisning
Keld sender reminder ud på nettet
Fastsættelse af dato for Generalforsamling
Varsles 14 dage før.
Tirsdag d. 27.1. 2009. kl. 19.30. FU møder kl. 19
Deltagelse i Nordkredsens ”eftersnak”
Jørn, Keld og Arne deltager
Evt.
Sommerferieforslag: Slovenien. 22-26. juli 2009.
Næste møde
Reglementet gennemgåes af KØ.
Generalforsamling.
Keld indkøber kaffe til næste møde

 

 

Tinne Randrup-Thomsen.