Referat af FU-møde d. 3. marts 2008
Afbud fra Ansa MacLassen
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Der er indkøbt COWI-filer over flg. skove: Alstrup Krat, Nonneholt, Hobro Østerskov og Hørby
Hobro Østerskov er overdraget fra St. Binderup og til os.
Klubben er begyndt at anvende GPS ved korttegningen. Foreløbig har vi lånt en , men planen er at vi selv skal have.
Materieludvalg:
Vore nye stiver til EMIT er stadig ikke klar
Arne har produceret 13 stativer til børnebaner af de gamle stiftklemmestativer.
Blom leverer dyr hertil i A4 str. - laminerede
Træningsløbsudvalg
Der er styr på løbene. I marts laver Henrik og Søren løb i Hou
Ungdomsudvalg
Helle og Andreas på U2-kursus
Sponsorudvalg
Aftalen med New Line er stadig ikke på plads
Økonomi
Alle, der ikke melder sig ud senest 1. april er medlemmer i 2008
Referat af NOU-møde i januar
Intet specielt at berette
Referat af Nordkredsmøde
Intet specielt at berette
Referat af DOFs repræsentantskabsmøde
Helge Søgaard blev valgt til formand
Referat af DOF-kursus vedr. B- og C-stævner
Et udmærket kursus. Dalgaard, Iversen og MacLassen deltog.
Nyt vedrørende faste poster i skoven
Tilladelse fra kommunen til Linddale
Foreløbigt afslag i Hørby
Der ansøges i stedet om Hobro Østerskov
Vi har også Mosely
J/F stafet
Alle funktionsledere er fundet med undtagelse af børnebaner og børneP
Der skal findes en ny stævnekontrol
Påsketuren
31 tilmeldte. Alle får tildelt arbejdsopgaver.
Efterårstur til Sverige 26.-28. sept.
Arne har fundet et vandrehjem i Allingsås - 45 km fra Göteborg.
Der er løb både lørdag og søndag samt natløb fredag aften.
Arne arbejder videre
Nyt vedr. sammemlægning af MFS og MIK
Vi afventer udkast fra sammenlægningsudvalget.
Evt.
Næste møde bliver mandag den 8. april kl. 19:30.
( Skovens Dag 27. april, Pinsestafet, JF-stafet ........)

  Vikarierende referent Keld Østergaard