Referat af FU-møde d. 5. maj 2008
 
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Arne og Jørn aftaler ang. maling af pæle. Herefter rundsendes en dato for nedgravnin/opsætning af posterne
Materieludvalg:
2.000 A4 plastlommer bestilt. Reparation af tunneltelt er muligt. Per leverer telte til reparation. Gamle toiletter sættes ”til salg” på hjemmesiden.
Træningsløbsudvalg:
22/5 NJ., 29/5 S.M.. Den 5/6 aflyses ikke.
Ungdoms-udvalg:
Kirsten informerede
Breddeudvalg
Dialogmøde.( pkt. 5) JB deltager
Trimudvalg:
Som det plejer…
PR/Sponsor:
Vi siger ja tak til New Lines tilbud. Findes der midler i Mariagerfjords idrætsråd?
Mariagerløbet d. 12. juni
Jens Chr.D. bestiller t-shirt.
Annonce i avis d. 28.5.
Online tilmelding.
Jens C ansvarlig for ruten.
Arne laver lidt PR for o-sporten.
PR for Mariagerløbet: der mailes plakat til alle klubbens medlemmer. Denne er til udprintning og ophæng på arbejdspladsen.
Divisionsløbet søndag den 18.maj.
Ingen bus. Husk at få krondyrgeviret med hjem.
Den evt. fusion med MIK – nyt tilhørsforhold – er stillet i bero........ 
Vi afventer
Dialog-møde med DOF i Skørping tirsdag den 6. maj
 
Evaluering af NJM-stafet torsdag den 1. maj i Linddale. VI VANDT!
Flot. Stor ros for både skov og baner
Evt.
Næste møde bliver mandag den 2. juni kl. 19:30.
(klubfest, JFM.,divisionsløbet, Mariagerløbet, træningsløb, tilhørsforhold, ???.............................)
 

           

Tinne Randrup_thomsen