Referat af FU-møde d. 7. januar 2008
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
JB kontakter St. Binderups bestyrelse ang. Hobro Østerskov.
Uhrhøj/Myrehøj: Afklaring af hvem der betaler kørsel i forbindelse med revidering af kort.
Arrangementsudvalg:
Ang. Klubtur til Sverige. Interesse herfor undersøges via mail til medlemmerne. Arne udarbejder en forhåndstilmelding og undersøger priser for færge / transport til Sverige.
Materieludvalg:
Vi afventer prototype på poststativer.
Ungdomsudvalg:
Christina og Rebecca på kursus. Der er kursus for juniorer i jan./feb.
Kirsten sender mail til JB ang. ønske om udsendelse af indbydelser til kurser.
Sponsorat giver gratis løb for ungdommen ved deltagelse i B-løb (Divisionsløb) og NOU-løb
Evaluering Juleløbet
Fint og godt. 70 tilmeldte.
Evaluering Nytårsløbet.
Godt løb. 89 tilmeldte.
Klubbens træningsløb 2008
Liste udsendes igen på mail. Der mangler stadig 4 banelæggere.
Fastholdelse af klubbens ungdoms-, junior- og senior løbere.
Snak om hvordan vi kan ”holde på” de unge løbere og om vi skal det. Hvad vil vi kunne tilbyde – og vil det være tilstrækkeligt.
Faste Poster i skoven
Kommunen holder møde d. 13. jan. JB vil få besked efterfølgende.
Sponsorer i 2008 og ønsker.
- Stræktidsprinter
- GPS til korttegning.
JB har indsendt ansøgning til Rytmus
MFOK-støtteforening
”Frivillige klub-medhjælpere”
Hjælpe-opgaver kunne være: Kiosk, parkeringsvagter, børneparkering, ”suppedamer”, kagebagere, postmandskab til motionsløb m.m.
En liste hvor interesserede kunne melde sig til at hjælpe, og som ikke vil løbe.
Evt.
Kommende møder:
14. jan.: NOU-møde: KØ, JB og Jens C.
24. jan.: Nordkredsmøde: JB og AP.
2. marts: DOF-rep. møde: JB og evt JCD.
Forslag om reglementsændringer:
- Åbne baner i DM-stafet. (AP)
-    Divisionsløb. 5 løbere på bane 2a og 3 løbere på bane 3a bør tælle i pointgivningen. (JB)
-     Bane a / b ændres til Bane h / d (for herre / dame) (JB)
Ændringerne medtages til møde i Nordkredsen.
Der udsendes information om DOF-kursus i B og C stævner. (KØ)
Afholdes i Karup onsdag d. 27.2.08.
Næste møde bliver mandag den 4. februar kl. 19:30.
( T-løb, Påskeløb, klubture ? ........)

   Tinne Randrup-Thomsen.