Referat af FU-møde d. 7. april 2008
 
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Salg af Hørby-kort til Onsild Idrætsefterskole.
Uhrhøj/Myrehøj næsten færdig rekonoseret.
Linddale næsten færdig revideret.
Arrangementsudvalg:
” Værd at vide”- håndbøger indkøbt.
Materieludvalg:
Per undersøger om reparation af tunneltelt.
Træningsløbsudvalg:
næste T-løb 26. april i V. Lounkær v. Mogens Duus.
Trim-udvalg:
Motionsløb om tirsdagen er startet. Start ved minihallen kl. 17.30.
Økonomi og medlemmer:
Skæringsdato for udmeldelse er 1.4.08.
PR/Sponsor:
Stor ros for indslag i aviser. Afslag fra Carlsbergs Mindelegat. Ansøgning hos ”Genbrug”. Intet nyt fra New line.
JF-stafet.
Funktionsledere på plads
Møde 23. april kl. 19.00. Husk kalender.
Pinsestafetten.
Holddannelse helt som vi plejer.
Fusion – nyt tilhørsforhold – hvad skal vi og hvad tør vi ? 
Debat herom.
Skovens dag på Mosely
Vi deltager ikke i år.
NJM-stafet torsdag den 1. maj i Linddale. Arrangør: MFOK og SKK.
Funktionsledere på plads.
Evt.
Næste møde bliver mandag den 5. maj kl. 19:30.
(divisionsløbet, Mariagerløbet, træningsløb, tilhørsforhold, ???.............................)

           

Tinne Randrup_thomsen