Referat af FU-møde d. 1. oktober 2007
 
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 3. september 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Jørn sender ansøgning om at tegne Hesselholt
Materieludvalg:
Poststativer. Erik bestiller/indkøber vinkel-aluminium-stænger og topplader til poststativer. Tager samtidig kontakt til Lars og der laves en prøve, som ligner NOU´s. Der skal i alt laves 60 stativer.
KØ bestiller Emit (73-80).
Breddeudvalg:
Vi bør overveje at opstarte et ”begynderhold” til foråret.
Tøjudvalg:
Der er kommet jakker. De er nu hos Arne og de sidste hjælpere kan afhente jakker der. Det ser ud til at vi har fået forkert faktura, Tinne kontakter Trimtex for at få tilsendt en ny.
Sponsorudvalg:
Læg hovederne i blød…Vi skal snart til at søge igen… Jens Chr. Undersøger priser m.m. i forhold til leje af tidtagningsudstyr.
Evaluering af Hadsundløbet torsdag den 6. september 2007
Kun lige hjælpere nok, gerne flere næste gang. Fint.
Regnskab: 4086 kr i overskud…FLOT
Idé til kommende motionsløb: Lodtrækningspræmier uddeles mens tider udregnes
Evaluering af NJM-nat-2 i Alstrup Krat onsdag den 12 september
Fint. Det gentager vi næste år. Dejligt med hus som stævnekontor
Evaluering Divisionsløbet i Rold Vælderskov
Godt. Vi ligger lunt… Måske lidt for lange baner i forhold til terræn
Poster i skoven”. ”Getmoving” har bevilligt 5409 kr som skal bruges inden medio november.
Næste træk ? Der er desuden lige ansøgt om nyt tunneltelt fra ”Getmoving”
Jørn har en plan for næste træk… den følges indtil videre.
Vi har endnu ikke hørt om Hørby og Lindale. Mosely er ok
Næste t-løb lørdag den 27. oktober i Rold Vælderskov
- Ok.
Efterårsstafetten lørdag den 3. november i Rold Nørreskov, syd
Baner ok. KØ sender opslag ang. hjælpere på nettet og sørger for præmier
Efterårsklubfest lørdag den 3. november i klubhuset
Jørn arrangerer et festmåltid… ellers som det plejer. Invitation sendes ud på nettet
Sammenlægning af klubberne i Mariager
Løs snak.
Integriteten for de enkelte klubber under MFS/MIK skal bevares
Der skal være en bagdør, en mulighed for at sige nej, uden at det giver konsekvenser.
Vi ser tiden an.
Divisionsløbet i Silkeborg
Tilmeldingerne er sendt
Motionscentret starter mandag den 22. oktober kl. 21-22
- og Vikingerne starter deres løb Onsdag d. 24. oktober kl. 20 fra drengenes gym.sal på Mariager skole
Langtidsterminslisten skal prioriteres p.g.a. dobbelt stævner nogle år
2012: DM-stafet
2015: DM-stafet og klassisk
Evt.
Næste møde bliver mandag den 05. november kl. 19:30.
( T-løb, divisionsløb, efterårsstafet, klubfest, GF.,Juleløbet .....)

Tinne Randrup-Thomsen