Referat af FU-møde d. 5. november 2007
Afbud Ansa MacLassen
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 1. oktobber 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Nytegninger. JB og Arne spørger angående skove mod vest og nord.
Materieludvalg:
Nyt poststativ til ”gennemsyn” til næste FU
Træningsløbsudvalg:
Forespørgsel ang. banelæggere til t-løb i 2008 rundsendes på nettet efter Generalforsamling
Ungdomsudvalg:
Én af sted på kursus. Kirsten sender en forespørgsel om fortsat indbydelse til kruser rundt til ungdomsløberne
Trim-udvalg:
JCD har kontaktet Fyrkatløbet ang. tidstagningsudstyr. Har ikke hørt noget endnu – følger op på det
Tøjudvalg:
Alle jakker er nu fordelt og lageret er hos Arne
Økonomi og medlemmer:
Gennemgang af regnskab. Fremlægges på Generalforsamling
Evaluering af Efterårsstafetten og Løvfaldsfesten
Glimrende stævneplads og en fin skov.
KØ har noteret rettelser til bemandning og udstyr.
Næste år: forslag om Hobro Østerskov.
Fest: Fint – dejlige lokaler
Evaluering af Divisionsløbet i Silkeborg
OK, fint.
Selve divisionsturneringen er måske devalueret en smule.
Vi foreslår at alle tre løb skal tælle lige meget, så man undgår at 3. løb bliver et ”op-/nedrykningsløb”.
Banernes længde er lige lange nok
Juleløbet i Linddale lørdag den 8. december
Styr på det. Hjælpere annonceres
Æbleskiver, glögg og slik
Nytårsløbet søndag den 6. januar 2008
Der er styr på det.
Arne sender materiale til KØ, så det kan komme på nettet.
Erik kontakter Tommy ang. løbstilladelse og jagt
Næste t-løb lørdag den 17. november i Rold Vælderskov
Henrik har modtaget kort og er i gang. Arne kontakter Henrik ang. skov
Generalforsamlingen tirsdag den 20. november kl. 19:30
JB laver kort formandsberetning til nettet. Udsendes ugen før.
FU møder kl. 19.00 og alle tager en kande kaffe med.
KØ sørger for lagkager (3 Othello og en fløde) samt service. Erik tager en ks. øl med.
På valg er: Jens Chr., Niels Jørgen, Tinne og Keld. Alle modtager genvalg.
Henvendelse fra Newline
Vi er positive og JCD undersøger nærmere
Hytte i forbindelse med JFM i Uhrehøj/Myrhøj d. 15.-17. august
Hytte lejes fredag d. 15 til lørdag d. 16 august
Lille julefrokost til næste FU/bestyrelsesmøde
JB bestiller smørrebrød hos Bente (Hallen) til kl. 20.00 og køber ind til en sildemad.
Vi møder kl. 18.00.
Deltagelse i Folkeoplysningsmøde i Hadsund onsdag den 14. november kl. 18:30
Deltagelse i Nordkredsens eftersnak i Skive torsdag den 22. november kl. 19
JB og Arne
Langtidsterminslisten skal lige prioriteres igen. DMère eller Påskeløb ?
Påskeløb 2015
Evt.
Regnskabsåret ønskes flyttet, således det følger kalenderåret. Efter anmodning fra kommunen…
Næste møde bliver mandag den 03. december kl. 18:00
( konstituering af FU/bestyrelse, T-løb 2008, GF., Juleløbet, Nytårsløbet .....)

          

   Tinne Randrup-Thomsen.