Næste møde bliver mandag den 5. marts kl. 19:30.               ( Påskeløb, .........)
Referat af FU-møde d. 5. marts 2007
Afbud: Jens Chr. Dalgaard
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 5. februar 2007
JB i gang med mærkning af materiel.
Klistermærke-logo givet til klubben som Sponsorgave af JC. Flot.
Ansa kunne desværre ikke skaffe poser til det hvide telt.
Nyt fra faste udvalg
Kort- og skovudvalg:
Hou skovejer er positiv, dog ikke for løb i jagtsæson. Regntegningskursus var godt og positivt. Udlicitering af skovkontakt
Arrangementsudvalg:
Forslag: JFM 2010 holdes i Fussingø/Ålum i samarbejde med Randers
Materieludvalg:
Der er sat nr. på poststativer (dog skal Gert se på 41)
Træningsløbsudvalg:
Vi afventer udspil fra Rold Skov ang. betaling af kort. Ansa kontakter Arne ang. afklaring
Ungdomsudvalg:
Tre på kursus
Breddeudvalg:
Tanke: Foldere uddeles til firmaer, med en opfordring til at de betaler de ansattes medlemskab i vores klub.
Tøjudvalg:
Vi venter…..Tøjet uddeles hurtigst muligt
Webmaster:
Klub-forum lukket. KØ undersøger mulighed for oprettelse af chat-rum
Økonomi og medlemmer:
ca. 95 medlemmer og Øko fornuftig
Referat fra DOF`s repræsentantskabsmøde den 3. marts
JB orienterede om ”hjem-med-bragte” materialer. Ellers referat fra mødet
Nedsættelse/deltagelse i ”grønt råd” Mariagerfjord kommune
Torsdag d. 15.3 i Arden. Ansa deltager hvis kalenderen er fri
Påskeløbet
Funktionsledermøde tirsdag 27.3.
Godt 1400 deltagere
Speakeranlæg: Kontakt Helge Søgaard
Evt.
JC: Arr. Samkørsel til Nordjydsk 2-dages
KØ Arr. Samkørsel til Flamsted og giver en påmindelse om at undersøge sin start-tid
Næste møde bliver mandag den 16. april kl. 19:30
Påskeløb, divisionsløb, skolekort (Hadsund skole)

Tinne Randrup-Thomsen