Referat af FU-møde d. 7. maj 2007
Afbud: Jens Chr. Dalgaard og Jørn Blom
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 16. april 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Arrangementsudvalg:
Klubfest 16. juni. AP laver indbydelse
Materieludvalg:
Vi søger stadig efter lille tunneltelt. (er nu fundet)
Træningsløbsudvalg:
Hørby – ok, Mosely – KØ er i gang.
Ungdomsudvalg:
3 meldt til juniorsommerlejr.
Trim-udvalg:
godt fremmøde sidste gang.
Tøjudvalg:
Vi afventer svar fra Trimtex ang. genbestilling.
Prisen for medllemmer på jakken bliver 500 kr.
Webmaster:
Chatrum, mange er inde og kigge, men chatter ikke..
Kørselsformular og andre formularer sendes nu via nettet
Økonomi og medlemmer:
ca. 100 medl. og øko fin.
Sponsor:
Vi afventer 1/3-dels puljen fra MFS.
Mariagerløbet torsdag den 14. juni 2007
Indbydelsen er lagt på nettet.
Hjælpere søges på nettet. Jens C kontakter JB og får bemandningsliste.
Tidstagning som det plejer. KØ kontakter Per Møller ang. ur.
Per køber sikkerhedsnåle.
Orientering fra Udvidet hovedbestyrelsesmøde i MFS ang. fremtiden.
Dette blev drøftet. Dog kunne vi godt ønske os at se vedtægterne…
Divisionsløbet den 29. april.
Vi blev nr. 2.
Påskeløbet.
Sidste nyt: Det blev et pænt overskud.
Evalueringsmøde d. 21.5.
NJM-stafet og Pinsestafet.
7 hold sendes til NJM-stafet.
Meld Jer endelig til pinsestafetten.
Skovens dag søndag den 13. maj på Mosely.
Arne og Rigmor tager ud med et telt og en lille bane… kl.11-15.
Evt.
Johan låner start-bib-ur.
Næste møde bliver mandag den 4. juni kl. 19:30.
T-løb, Mariagerløbet, NJM-stafet, Pinsestafetten, Klubfest, Studente

 

Tinne Randrup-Thomsen.