Referat af FU-møde d. 4. juni 2007
Afbud: Ansa MacLassen
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 7. maj 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Arrangementsudvalg:
NJM-nat II d. 12. sept. er på O-service
Materieludvalg:
1000 A4 plastlommer er indkøbt
Træningsløbsudvalg:
Ravns Graner: OK., Rold Skov: Gert kan ikke selv, men har skaffet hjælpere (Søren M og Jens C) Vinterløbetræning: Der er givet tilsagn om lån af omklædningslokaler på Mariager skole.
Ungdomsudvalg:
Jonas til VM i Australien. Kirsten sender ud / rykker for tilmeldinger til sommerlejre.
Trim-udvalg:
Løber tirsdag, en fast skare
Tøjudvalg:
Bestilling er sendt af sted. Jakker bliver hos Tinne indtil alle hjælpere fra påskeløb har fået
Økonomi og medlemmer:
Ok, Fint
Mariagerløbet torsdag den 14. juni 2007
Sponsorgaver: pt. 11 stk, Banken og salten mangler stadig at blive kontaktet
T-shirt fra intersport: Logo på hals og ”Mariagerløbet 2007” på brystet
Hjælpere: Det når lige rundt, så kom gerne og hjælp…
Per: Bestille brystnr. 300 stk.
Ure er indkøbt.
JB laver PR-stand. Afhentes på dagen i klublokale.
Påskeløbet. Regnskabet afsluttet
Fint og godt
Vi har allerede brugt til: Jakker, Ure, Bannere og Klubfester
Resten gemmes i kisten…
Sponsorgaver delt med St. B. Kun ganske få tilbage.
Klubfesten lørdag den 16. juni
Kører…som det plejer
Tilskud til VM-deltagelse for Jonas Munthe
Vi betaler regningen fra DOF, - rest beløbet som ikke kan skaffes andre steder fra
Invitation til Fjordens idrætsdag og til Fjordens dag
Vi fokuserer på Fjordens idrætsdag (15-16/9) og melder os ind i idrætsrådet for Mariagerfjord.
Projekt ”Faste Poster” fra DOF
Aktuelt i Linddale (JCD), Mosely (JB) og Hørby (NJ)
De tre koordinerer indsatsen
Evaluering af NJM-stafet og Pinsestafet
NJM-stafet: Fint. 3 mesterskabstitler
Pinsestafet: Fint. Svært løb i skov med mange stier…Måske lidt for stor spredning – igen de mellemsvære baner der drillede.
Skovens dag søndag den 13. maj på Mosely
Vi fik vist flaget…
Studenter
KØ med hustru står for indsamling til gave til dem, der har inviteret
Evt.
Overnatning til DM? – der arrangeres ikke fælles tur
KØ sender ud på nettet ang. Midgaardsormen (12.8.)
Næste møde bliver mandag den 6. august kl. 19:30
( T-løb, Midgaardsormen, Klub-sprint, DMèrne, NJM-nat, Hadsundløbet .....)

        

              

Tinne Randrup-Thomsen.