Referat af FU-møde d. 8. januar 2007
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 24. december 2006
Ingen kommentarer
Nyt fra faste udvalg
Kort- og skovudvalg: 6 på kursus – positive tilbagemeldinger. Disse 6 og medlemmer fra FU tilbydes et OCAD-kursus.

Materieludvalg: Post 41 knækket - Gert kontaktes. KØ har indkøbt nr. til poststativer.
Børnebaner skal laves færdige, JB søger for laminering af billeder

Tøjudvalg: WOC-tøj er næsten væk. Ellers status quo
Løbstilmelder: Opfordring til tilmelding i rette tid, så KØ ikke skal eftertilmelde. Opfordringen sendes ud med et søndagsbrev
Økonomi og medlemmer: Enkelte udmeldinger, - dog forventet
Evaluering: Nytårsløbet

Fint, - trods enkelte manglende kort.

Alt ok med hensyn til kontrovers med skovejer.

95 tilmeldte. Og dejligt med suppe.

Træningsløb 2007
Jens C. gennemgik liste
Overtræksjakker
Vi ønsker trykket som på forslaget (Mariager Fjord Orienteringsklub). Tinne sender besked til Trimtex ang. ændring
Beachflag
Det bliver som først aftalt. Grå baggrund, hvide bogstaver, sort kant og logo i bunden.
Sportstimer fra Dansk Tidskontrol / Per Møller Sport

KØ tager kontakt til Per
 JCD tager kontakt ang sponsorater

MFOK`s åbne løb / terminslisten + stævneledere/banelæggere m.m.

Dato for juleløb er rettet til 8. dec på O-servicE

Efterårsstafet: BL: Arne, BK: Lasse SL: Erik SK: Anne Marie

NJM-nat: BL: Henrik og Søren spørges, BK: NJ, SL: Søren M spørges, SK: KØ

Påskeløb 2007

To hjælpere mere har meldt sig

Der skal også bruges hjælpere til søndag. Pioner til opstilling af stævneplads
Deltagelse i møder

NOU-repræsentantskabsmøde mandag d. 15. januar: KØ, JB, JCD og JC.

Reglement 2007 i Nørager lørdag d. 10. februar: Arne, JB, NJ og (KØ). Meld selv til på o- service.
DOF`s repræsentantskabsmøde lørdag d. 3. marts: JB

 Evt.

Næste møde bliver mandag den 5. februar kl. 19:30.

(Påskeløb.........)

Tinne Randrup-Thomsen