Næste møde bliver mandag den 5. marts kl. 19:30.               ( Påskeløb, .........)
Referat af FU-møde d. 5. februar 2007
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 8. januar 2007
Ingen kommentarer
Nyt fra faste udvalg
Kort- og skovudvalg:
Ungdom 2 har afholdt kursus og vi har fået lidt i kortindtægt. Der afholdes regntegningskursus d. 27.2 på Mariager Skole.
Der er lavet aftale med ejer af Nonneholt, og vi kan stort set bruge den som vi vil.
Pt. Ingen opgradering af OCAD.
Tøjudvalg:
Jakker bliver leveret i uge 10
Materieludvalg:
Bannere er kommet. FLOT
PC og printer fra Hatok smides ud.
Vi skal have mærket vores materiel inden påske. JB når det måske i uge 7.
Ansa undersøger om hun kan skaffe poser til det hvide telt.
Jens C undersøger om vi kan få logo på labels og pris.
Arrangementsudvalg:
Arne og JB til møde i nordkredsen.
JB har søgt om datoer på terminslisten.
NJM-nat: SL: Søren Munthe, BL: Søren Skovrider
Reglementsmøde-lørdag: Arne og JB deltager.
Økonomi og medlemmer: Enkelte udmeldinger, - dog forventet
Ungdomsudvalg: 5 på kursus.
Træningsløbsudvalg:
Erik kontakter ejer af Nonneholt ang. løb i 2008.
T-løbsliste er OK.
JB kontakter Hjørne ang. kort-filer over Rold Skov.
Økonomi og medlemmer:
Status quo.
Sponsor:
Vi afventer svar…
Referat fra NOU-mødet i Aalborg den 15. januar.
Jens C blev valgt til Kasserer.
Terminsliste på plads frem til 2010.

NJM-nat bliver 2. uge i september.

Nordkredsmøde torsdag den 8. februar i Karup.

Arne og JB deltager.
Påskeløbet
KØ laver udkast til DOF´s hjemmeside.

Pt 570 deltagere.
Hjælperliste sendes ud med søndagsbrev.
Evt.
Næste møde bliver mandag den 5. marts kl. 19:30.
( Påskeløb, .........)

Tinne Randrup-Thomsen