Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december 2007
Konstituering af bestyrelsen for Mariager Fjord Orienteringsklub
Formand Jørn Blom (valgt 2006)
Kasserer Keld Østergaard (valgt 2007)
Tinne Randrup-Thomsen (valgt 2007) -valgt som sekretær
Jens C. Dalgaard (valgt 2007) – valgt som næstformand
Yderligere medlemmer: Niels Jørgen Iversen (2007), Erik Nielsen (2006), Jens Christensen (2006)
Trim-repræsentant: Per Andersen og Ungdomsrepræsentant: Kirsten Nielsen
Konstituering af forretningsudvalget:
Jørn Blom – valgt som formand
Tinne Randrup-Thomsen – valgt som sekretær
Yderligere medlemmer fra bestyrelsen: Niels Jørgen Iversen, Erik og Kirsten Nielsen,
Jens Christensen, Jens Christian Dalgaard, Keld Østergaard
Medlemmer uden for bestyrelsen. Ansa og Arne blev opfordret og takkede ja
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 5. november 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Nonneholt og Vesterskov er reideret.
Hobro Østerskov: JB tager kontakt til St.B. med henblik på evt overtagelse af korttegning.

Vi tilbyder gratis brug af kortfil over skoven i 5 år.
Materieludvalg:
Poststativer under udarbejdelse.
Trim-udvalg:
Sæsonafslutning tirsdag d. 4.12
Sponsorudvalg:
Kom gerne med idéer til kommende sponsoransøgninger.
Terminslisten for 2008
  SL SK BL BK Skov
Nytårsløb              Ar ne           og                    Bl om Nonneholt
JFM-stafet JCD/ JB   Helge P   Uhrehøj/

Myrhøj

NJM- nat 2 JC Ansa Erik Nonneholt?
Efterårs-stafet Erik Søren Munthe Hoffmann Hobro Østerskov
Juleløb JCD Mogens D Ansa Ravns Graner
Træningsløb og banelæggere
JC retter til og udarbejder lister herover. I alt 13 løb. Lægges på nettet
Juleløb og Nytårsløb er åbne løb
Klubture til åbne løb ud over Påskeløbet ? + evt. turledere
Nordjydsk: Marts
DM-Rømø: September
Sveriges tur: Arne undersøger hvad der sker i weekenden 28.9.08
Juleløbet i Linddale lørdag den 8. december
Pt. 68 tilmeldte
Pavilion opsættes, evt to.
Hjælpere til servering af æbleskiver og glögg. Ansa vil gerne, Anni spørges.
KØ har styr på beregning
Sponsorat fra NewLine
JCD har udarbejdet idé-oplæg og sendt til Newline. Vi afventer
Nytårsløbet søndag den 6. januar 2008
Fint. Dog mangler endelig afklaring om skov-ejerforhold. JB undersøger.
Kontakt fra Randers OK ang. samarbejde vedr. JFM 2010 i Ålum og Fussingø.
JB har/tager kontakt
Referat fra: Deltagelse i Folkeoplysningsmøde i Hadsund onsdag den 14. november kl. 18:30
KØ gav kort referat bla. vedr. tilskudsregler
Deltagelse i Nordkredsens eftersnak i Skive torsdag den 22. november kl. 19.
JB referede
Stafetsamarbejder 2008
Ungdom: St. Binderup og evt Skive OK
Senior: St. Binderup
Evt.
 intet.
Næste møde bliver mandag den 07. februar kl. 19:30.
(T-løb 2008, Juleløbet, Nytårsløbet, Reglementsændringer .....)

 

   Tinne Randrup-Thomsen.